Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT - 17 Die fette Jahren sind vorbei - skriftligt

Skapad 2017-02-07 10:03 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 1 – 9 Moderna språk - språkval
Vi ser på en tysk film som vi därefter bearbetar skriftligt.

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att...

utveckla din/ditt 

skriftliga förmåga

 • att kunna formulera sig skriftligt med korrekt ordföljd och korrekt verbböjning.
 • att kunna meddela sin åsikt och motivera den skriftligt.

ordförråd

 • att lära sig uttryck för att kunna sammanfatta exempelvis en film.
 • att lära sig ord och fraser för att kunna uttryck sin åsikt.

 

Arbetsområdet och arbetssätt

Vi kommer att titta på en tysk film, som heter "Die Fette Jahren sind vorbei" (De feta åren är förbi). Detta för att ni ska få uppleva tysk filmkultur, och få höra tyska pratas utan att vara anpassat er som läser tyska som ett främmande språk. Ni kommer få bearbeta den skriftligt där ni får sammanfatta filmen, berätta om dina åsikter och tankar om filmen. Du kommer också få reflektera över dina egna tyska kunskaper och om du kunde uppfatta tyska ord eller fraser som du själv kände igen. Detta presenteras i en sammanhängande text. Texten kommer du att bearbeta med hjälp av de grammatikgenomgångar som vi har under arbetets gång. 

Vi kommer arbeta med detta fram tills den 3 mars då texten ska lämnas in. Ni kommer under den sista lektionen få en sista chans att bearbeta texten, men den bör vara klar när ni kommer till lektionen. 

 

 

Detta kommer att bedömas...

Jag kommer att bedöma din text utifrån hur väl du kan göra dig förstådd, med hjälp av ord och fraser samt hur pass korrekt ditt språk är. Jag kommer också titta på hur bra det flyter på i texten, eller om det finns störande alternativt förstörande fel i din text. (Ett störande fel är när man ser att det är fel - flytet stoppas men man kan ändå förstå vad du menar. Ett förstörande fel gör att meningen inte kan förstås.)

 

 

Matriser

M2
MODERNA SPRÅK åk 8

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att ...

I betygstabellen nedan kan du hitta kunskapskraven för E - C - A i slutet av åk 9.
 • M2  4-9   Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • M2  4-9   Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
 • M2  4-9   Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2  4-9   Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
 • M2  E 9   Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • M2  E 9   I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • M2  E 9   I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
E
C
A
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: