👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi och arbete

Skapad 2017-02-07 10:58 i Stavby skola Uppsala
ekonomiska kretsloppet, globalisering, privatekonomi, utbud, efterfrågan
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Vad är ekonomi? Vad avgör löner? Hur bestämmer man priset på en vara? Hur rör sig pengarna i samhället och världen? Vad är lågkonjunktur och högkonjunktur?

Innehåll

Detta ska vi göra:

Att ha ett jobb:

Vilka yrken har föräldrarna, vilka yrken finns? Vilka är dina framtidsdrömmar?
Olika vägar till ett arbetsliv, från grundskola och framåt.
Hur arbetslivet fungerar och vilka lagar och regler som gäller
Att bli anställd, arbetslöshet och a-kassa.
Lön, skatt och facket
Arbetslivet och resten av samhället. Hur hänger allt ihop?

Film:
Om facket 14 min
Tänk till med Dewide: Arbetslöshet 13 min


Privat ekonomi:

Min egen ekonomi, månadspeng? Vilken är min syn på pengar? Ger pengar glädje?
Jag som konsument, lite om lagar och regler.
Se hur vi påverkar familjens och vår egen ekonomi.
Filmserie: livet och pengarna
Begrepp: ränta, amortering, byteshandel, utbud, efterfrågan, marknad, hushåll


Företagets ekonomi:
Analysera ett problem och se orsaker, konsekvenser och åtgärder för Er-Gus bilverkstad.
Begrepp: arbetskraft, råvaror, realkapital, investering, fasta kostnader, rörliga kostnader, firma, handelsbolag, aktiebolag, kooperativ, monopol


Ekonomi och globalisering:
Utlandets roll i det ekonomiska kretsloppet. Varför flyttar viss produktion till andra platser?
Begrepp: globalisering, högkonjunktur, lågkonjunktur, inflation, multinationell.

Öva på att säga vad man tycker och finna argument för det man tycker.
Öva på att resonera om olika saker som spelar roll när vi som människor vill påverka i det ekonomiska systemet.
Öva på att beskriva hur detta med ekonomi kan hänga ihop i vår vardag, vårt land och vår värld.
Öva på att använda begrepp och modeller.

Övningar:
Prispåverkan, svara på insändare om skatt, rättvis handel?, Priset på jordgubbar, Om många blir arbetslösa, Hur kan jag påverka?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Ekonomi

Steg 1
Steg 2
Steg 3
I ord eller skrift beskriva hur människor och samhället påverkar varandra
Resonera om sambandet mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjlighet att påverka sin egen och andras livssituation.
 • Sh  E 9
Du beskriver två möjliga sätt för en person att påverka sin livssituation vad det gäller ekonomi. Du beskriver samband i ett led. Du ger något exempel eller kopplar ditt samband till något annat som gör det tydligare. Du skriver så man kan läsa in ett problem "mellan raderna". Enkla samband
Du beskriver minst tre möjliga sätt för en person att påverka, sätten är av olika sort. Du beskriver samband i flera led vid minst två tillfällen. Du ger både exempel och kopplar dina samband till saker som gör det tydligare. Du beskriver något problem i sammanhanget. Förhållandevis komplexa samband
Du beskriver minst fyra möjliga sätt för en person att påverka, sätten är av olika sort. Du beskriver samband i flera led. Du ger flera exempel och kopplar dina samband till saker som gör det tydligare. Du beskriver flera problem i sammanhanget. Komplexa samband
Beskriva det ekonomiska kretsloppet
Har kunskaper om ekonomi och beskriver samband mellan olika samhällsstrukturer
 • Sh  E 9
Du beskriver hur pengar rör sig i det ekonomiska kretsloppet. Om något förändras kan du beskriva en orsak, konsekvens och något lösningsförslag. Du beskriver med exempel, olika perspektiv eller kopplingar till annat du redan vet i ämnet. enkelt
Du beskriver hur pengar rör sig i det ekonomiska kretsloppet. Om något förändras kan du beskriva två orsaker, konsekvenser och lösningsförslag. Du beskriver med exempel, olika perspektiv och/eller kopplingar till annat du redan vet i ämnet. förhållandevist komplext
Du beskriver hur pengar rör sig i det ekonomiska kretsloppet. Om något förändrats kan du beskriva flera olika orsaker, konsekvenser och lösningsförslag. Du beskriver med exempel, olika perspektiv och gör kopplingar till annat du redan vet i ämnet. komplext
Ekonomiord och modeller
Använda begrepp och modeller
 • Sh  E 9
När du läser, skriver eller pratar om ekonomi förstår och använder du några av ämnesbegreppen men beskriver dem hellre med egna ord. Du visar genom uppgifter att du förstår modellerna. i huvudsak fungerande .
När du läser, skriver eller pratar om ekonomi använder du många av ämnesbegreppen och gör orden till dina. Du visar genom uppgifter att du förstår modellerna och kan använda några av dem. relativt väl fungerande
När du läser, skriver eller pratar använder du de flesta begrepp vi lärt oss som en naturlig del i ditt språk, för att du kan dem så väl och vet hur de ska användas. Du visar genom uppgifter att du kan använda modellerna. väl fungerande
Ny aspekt
Uttrycka ståndpunkter
 • Sh  E 9
Du framför en åsikt. Du har två argument varav ett du förklarar mer noga. Du berättar att du tänker något på hur andra kan tycka. enkla
Du framför en åsikt. Du har flera argument. Du förklarar hur du tänker kring två av argument. Du berättar att du tänkt på flera möjliga motargument och förklarar dom. Du visar att du tänker på saken ur minst två perspektiv. utvecklade
Du framför en åsikt. Du har flera argument. Du förklarar hur du tänker kring alla argument. Du berättar att du tänkt på flera möjliga motargument och förklarar varför du inte tycker dom håller. Du visar att du tänker på saken ur flera olika perspektiv både i dina för- och motargument. välutvecklade