Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 5

Skapad 2017-02-07 11:47 i Söderskolan Helsingborg
Grundskola 5 Musik
Vi kommer att arbeta inom musikämnets följande centrala arbetsområden: -musicerande -musikskapande -musikens sammanhang och funktion

Innehåll

Arbetsområde 1: Musicerande

Innehåll: 

 • Sång: sångteknik, sång i olika musikstilar, sång i stämmor.
 • Instrumentspel / gitarr: vi fortsätter att träna ackordspel och lär oss att kompa enkla låtar. Vi tränar på att läsa ackorddiagram och tabulatur.
 • Instrumentspel/ elbas: vi tränar på att spela enkla basstämmor.
 • Instrumentspel/ piano: vi fortsätter med piano och tränar på att spela tvåhändigt, d. v s. med båda händerna samtidigt. 
 • Instrumentspel/ trummor: vi tränar på att spela olika kompfigurer på trummor. Du kommer också att lära dig de olika delarna på trumsetet.
 • Klassrumsensemble: vi spelar så många låtar vi hinner och byter instrument så ofta vi kan. Vi tränar på att anpassa eget spel till musikens stil och på att samspela med andra i ensemble. 

Arbetsområde 2. Musikskapande

Innehåll: 

 • Musikens byggstenar: rytm, notvärden, pauser, taktarter, notsystem och notskrift.
 • Vi provar att skapa egen musik utifrån våra egna idéer och kunskaper om musikens byggstenar. 
 • Vi provar att skapa musik genom att gestalta egna tankar och idéer med hjälp av digitala verktyg. 

Arbetsområde 3. Musikens sammanhang och funktion 

Innehåll:

 • Instrumentkännedom:  olika instrumentgrupper, som blås-, sträng-, stråk-, tangentinstrument och slagverk. Vi kommer att prata om instrumentens ursprung och funktioner. 
 • Musikgenrer: vi lär oss om olika musikstilar och genrer genom att lyssna till musik från olika kulturer och tidsepoker.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu

Matriser

Mu
MUSIK kunskapskrav åk 6, Kunskapsstaden Helsingborg

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I betygstabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
 • Mu   spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu   skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu   analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
E
C
A
Musicerande
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
Musicerande
Elev¬en kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas-och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas-och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas-och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
Musicerande
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med tajming.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god tajming och med relativt passande karaktär.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god tajming och med passande karaktär.
Reflekterande
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Musikskapande
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
Musikens funktion och sammanhang
Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Musikens funktion och sammanhang
Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: