Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ghost Stories år7 vt-17

Skapad 2017-02-07 12:41 i Anslagstavla personal Malevik Kungsbacka Förskola & Grundskola
Här skriver du en kort beskrivning av arbetsområdet
Grundskola 6 – 9 Engelska
Imagine a situation where you come face to face with a ghost and take note what you think would make you feel the most fear. Knowing what you find to be terrifying about ghosts can help you get inspired when writing your own ghost story.

Innehåll

Syfte

Projektet ger eleven möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera i skrift, formulera sig samt snpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.

 

Centralt innehåll

Tala , skriva och samtala- produktion och interaktion.

- Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

- Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Lyssna och läsa- reception.

- Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.

- Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.

 

Det här skall du lära dig

Att i skrift anpassa ditt språk efter texttyp.

Att ge och få respons, samt bearbeta din text. 

Så här kommer vi att arbeta

Vi ska lyssna på spökhistorier, lära oss hur en spökhistoria är uppbyggd. Vi ska skriva en egen spökhistoria, ge och få respons samt bearbeta responsen.

Redovisning

Skriva en spökhistoria, minst 1 A4 sida max 2 A4. 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din skriftliga förmåga samt hur du bearbetat densamma.

Matriser

En
Eng Ghost stories år 7

Bedömningsmatris

Eng Ghost stories år 7
E
C
A
Skriva
Eleven kan i skriftliga framställningar i olika genrer formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Eleven kan i skriftliga framställningar i olika genrer formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Eleven kan i skriftliga framställningar i olika genrer formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningen.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: