Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 5 vt- 17

Skapad 2017-02-07 13:07 i Lorensberga 4-6 Ludvika
Pedagogisk planering för ämnet matematik i år 5 för höstterminen 2016.
Grundskola 5 Matematik
Undervisningen syftar till att du ska utveckla dina kunskaper i matematik och att du ska kunna använda dina kunskaper i vardagen. Du får träna på att lösa problem och lära dig olika sätt att lösa problem. Du får träna dig i att göra beräkningar, föra resonemang och använda matematiska begrepp.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • Taluppfattning. Du ska kunna räkna division med minnessiffra. Du ska kunna veta när du använder de olika räknesätten och använda dig av flera räknesätt i en och samma uppgift. Du ska känna till prioriteringsregeln. Du ska veta vad som menas med negativa tal.
 • Geometri. Du ska ha kunskap om olika vinklar och dess egenskaper. Du ska kunna använda en gradskiva och mäta och rita vinklar. Du ska veta vad symmetri är och kunna rita symmetriaxlar.
 • Bråk. Du ska kunna läsa och skriva bråk. Du ska kunna jämföra och storleksordna bråk samt skriva decimaltal som bråk.

 • Decimaltal. Du ska kunna göra beräkningar inom alla fyra räknesätt med decimaltal. Du ska vara säker på positionssystemet även när det handlar om decimaltal. Du ska kunna avrunda decimaltal till närmaste heltal.

 • Procent. Du ska kunna vissa procentsatser och hur stor del de motsvarar. Du ska kunna avläsa cirkeldiagram med procent. Du ska också kunna dela upp en hel  i olika procentsatser.

 • Kombinatorik. Du ska kunna kombinera på olika sätt.

 • Problemlösning. Du ska kunna lösa problem med hjälp av olika metoder.

 • Multiplikationstabellerna

 

 

 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att jobba på följande sätt i matematiken under hösten

 • Gemensamma diskussioner
 • Gemensamma genomgångar
 • Färdighetsträning i Matteborgen 5B
 • Praktiska övningar med konkret material både inomhus och utomhus
 • Diskussioner med hjälp av Concept Cartoons
 • Problemlösning, enskilt, i par och i grupp
 • Matte-spel
 • Tabell-träning

Vad som kommer att bedömas:

 • Dina förmåga att göra beräkningar inom alla fyra räknesätt.
 • Din förmåga att räkna med vinklar och din förmåga att använda en gradskiva.
 • Dina kunskaper om decimaltal och din förmåga att göra beräkningar och avrundningar med decimaltal.
 • Dina kunskaper om procent och bråk, din förmåga att se samband mellan procent och bråk.
 • Din förmåga att kunna läsa av olika typer av diagram.
 • Din förmåga att kunna lösa olika typer problem.
 • Hur väl du kan multiplikationstabellerna

Hur du får visa vad du kan:

 • På lektionerna genom arbete i läroboken.
 • Genom ditt deltagande i muntliga genomgångar och diskussioner.
 • I praktiska övningar både inomhus och utomhus.
 • Genom ditt arbete, både enskilt, i par och i grupparbete.
 • På skriftliga diagnoser.
 • På skriftliga prov.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Välj "Koppla" och koppla in relevanta delar från läroplanen:

- Syfte - Vilka förmågor ska utvecklas?

- Centralt innehåll - vilka delar är relevanta för arbetsområdet?

- Kunskapskrav

 

Det går även att koppla till Kapitel 2 i läroplanen. (2,1, 2,2 och 2,3 tex) 

(Ta sedan bort denna text. Även elev och föräldrar kan se det här avsnittet även om det är ihopfällt i utgångläget)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Taluppfattning
Du kan räkna division med minnessiffra. Du har ganska goda kunskaper om när du ska använda de olika räknesätten. Du känner till prioriteringsregeln och vet vad som menas med negativa tal.
Du kan räkna division med minnessiffra. Du har goda kunskaper om när du ska använda de olika räknesätten och kan använda flera räknesätt i samma uppgift. Du känner till och kan använda prioriteringsregeln. Du vet vad som menas med negativa tal.
Geometri
Du vet vad som menas med rät, trubbig och spetsig vinkel. Du har provat att mäta och rita vinklar med en gradskiva. Du vet att vinkelsumman i en triangel är 180 grader. Du vet vad som menas med symmetri.
Du vet vad som menas med rät, trubbig och spetsig vinkel. Du kan mäta och rita vinklar med en gradskiva. Du vet att vinkelsumman i en triangel är 180 grader och du kan göra beräkningar med vinklar. Du vet vad som menas med symmetri och kan rita symmetrilinjer.
Decimaltal
Du kan göra beräkningar inom alla fyra räknesätt med decimaltal på ett godtagbart sätt. Du kan avrunda decimaltal på ett godtagbart sätt. Du kan oftast avgöra om dina svar är rimliga .Du vet vad som menas med tiondelar och hundradelar.
Du kan göra beräkningar inom alla fyra räknesätt med decimaltal på ett bra sätt. Du kan avrunda decimaltal till närmaste heltal. Du kan avgöra om dina svar är rimliga .Du vet vad som menas med tiondelar och hundradelar.
Bråk
Du är ganska säker på att läsa och skriva bråk. Du kan jämföra och storleksordna bråk på ett godtagbart sätt. Du kan skriva decimaltal som bråk på ett godtagbart sätt. Du är ganska säker på att göra beräkningar med bråk.
Du är säker på att läsa och skriva bråk. Du kan jämföra och storleksordna bråk på ett bra sätt. Du kan skriva decimaltal som bråk. Du är säker på att göra beräkningar med bråk.
Procent och kombinatorik
Du vet att en fjärdedel är 25%, en halv är 50% och en hel är 100%. Du kan avläsa cirkeldiagram med olika procentsatser på ett godtagbart sätt. Du kan kombinera två halsdukar och tre mössor på olika sätt.
Du vet att en fjärdedel är 25%, en halv är 50% och en hel är 100%. Du kan dela upp en hel i olika procentsatser. Du kan avläsa cirkeldiagram med olika procentsatser på ett bra sätt. Du kan kombinera två halsdukar och tre mössor på olika sätt.
Problemlösning
Du är ganska säker på hur du ska lösa olika typer av problem. Du deltar i praktiska problemlösningsuppgifter på ett godtagbart sätt.
Du är säker på hur du ska lösa olika typer av problem. Du deltar i praktiska problemlösningsuppgifter på ett bra sätt.
Multiplikationstabellerna
Du är ganska säker på multiplikationstabellerna 1-10.
Du är säker på multiplikationstabellerna 1-10.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: