Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2017-02-07 13:11 i Malmabergsskolan Västerås Stad
Vettentema för år 1
Grundskola F – 9 NO (år 1-3) Svenska Bild
Under några veckor kommer du att få lära dig mer om vatten.

Innehåll

Under några veckor kommer du att få lära dig mer om vatten. 

 Mål

- Delta i gemensamma systematiska vattenundersökningar 

- Använda kemins begrepp ( tex fast, flytande, gas, ånga, dunsta) för att beskriva och förklara kemiska samband i naturen.

 

Undervisning

Vi kommer att:

- göra experiment som handlar om vattnets kretslopp, vattnets faser och vattenlösningar

- dokumentera undersökningarna

- se filmer om vattnets kretslopp och vattnets faser

- se bildspel och höra skönlitterära berättelser och myter om vatten

- skriva enkla texter och skapa egna bilder

 

Bedömning

Under arbetat gång kommer du att bedömas på vilket sätt du:

- är delaktig i samtal kring berättelser och myter kring vatten

- är delaktig i vattenexperimenten

- du dokumenterar våra undersökningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: