Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra åk 7

Skapad 2017-02-07 13:21 i Torpskolan Lerum
Grundskola F – 9 Matematik
Algebra kan förenklat översättas med "bokstavsräkning". I algebran räknar man med bokstavsuttryck istället för siffror.

Innehåll

Centralt innehåll

  • Lösa ekvationer
  • skilja mellan ett uttryck och en ekvation
  • tolka uttryck skrivna med variabler
  • förenkla uttryck
  • lösa problem med hjälp av ekvationer

Fördjupning

  • mer om problemlösning med hjälp av ekvationer
  • mer om uttryck och värdet av ett uttryck
  • att beskriva ett mönster med hjälp av ett uttryck

 

Planering

Vecka

Dag

Uppgifter

5

Tisdag

Likheter

Tal 1-5

 

Onsdag

Ekvationer

Tal 6-10

 

Torsdag

Fler ekvationer

Tal 11-15

6

Tisdag

Fler ekvationer

Tal 16-21

 

Onsdag

Variabler och uttryck

Tal 23-32

 

Torsdag

Förenkla uttryck

Tal 34-41

8

Tisdag

Teknik

 

Onsdag

Elevens val

 

Torsdag

Teknik

9

Tisdag

Problemlösning

Tal 42-49

 

Onsdag

Diagnos

 

Torsdag

Egen fördjupning

10

Tisdag

Egen fördjupning

 

Onsdag

Egen fördjupning

 

Torsdag

Egen fördjupning

11

Tisdag

Repetition

 

Onsdag

PROV

 

Matriser

Ma
Matematik 7-9

Ej visat
E
C
A
Problemlösning
Formulerar och löser problem med hjälp av matematik.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Begrepp
Använder och analysera matematiska bergrepp och samband mellan begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Metoder
Kunna välja lämpliga matematiska metoder för beräkningar.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med mycket gott resultat.
Resonemang
Kan föra och följa matematiska resonemang, och
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation/Redovisning
Använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som till viss del för resonemanget framåt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: