Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kontinenter och världshav år 2020

Skapad 2017-02-07 16:46 i Gamla Uppsala skola Uppsala
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med kartan, kontinenterna och världshaven. Du kommer att få bli expert på en kontinent och ett valfritt land som du ska få redovisa för dina klasskamrater. Du kommer även att få lära dig att rita samt läsa kartor.

Innehåll

Kontinenter och världshav


Karta

 • Vad är en karta?
 • olika typer av kartor
 • Hur är den konstruerad?

Uppgift: Rita av fem föremål på bänken uppifrån i naturlig storlek

Uppgift: Läs gemensamt sidorna 84-87 i Puls SO-boken samt svara på frågorna.

Uppgift: Skriv av dikten vackert och rita en kompassros.

 

Kontinenterna

 • Se filmerna: Världsdelar - en översikt och Vi lär oss om. Naturtyper, Haven

Uppgift: Läs text på sidorna 88-89 i SO-boken. Svara på frågorna.

Uppgift: Expertgrupper studerar text och svarar på frågor. Redovisa därefter i tvärgrupper.

 

Länder


Läxa: Välj ett valfritt land och samla fakta.
I skolan skapar du sedan en affisch som du redovisar.

 

Hur ska du få visa dina kunskaper?

 • Grupparbete
 • Eget arbete
 • Redovisningar
 • Ett litet test

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: