👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik: Siffror och räkning

Skapad 2017-02-08 09:23 i FD Toltorps förskola medarbetarsamtal Mölndals Stad
Vi fortsätter arbetet med matematiken på olika sätt. Under vårterminen kommer vi arbeta med tid och klockan vilket ju hör tätt samman med matematiken, siffror och att räkna.
Grundsärskola 4 – 6 Matematik
Tala om och använda matematik i vardagen.

Innehåll

Ur centralt innehåll i kursplanen Lpo  2018 åk 4 

Undervisningen skall behandla följande centrala innehåll

Undervisning

I undervisningen kommer vi bl.a. att

 • Ramsräkna samt sortera och göra uppräkningar av olika föremål.
 • Göra jämförelser mellan olika kvantiteter och använda begrepp som fler, färre, lika mycket o.s.v.
 • Arbeta med additition samt likhetstecknets betydelse med hjälp av konkret material.
 • Skriva siffrorna
 • Arbeta med talområdet 1-20
 • Tala matematik i vardagen i samlingar, vid dukning o.s.v.
 • Prata om och demonstrera ental, tiotal, hundratal och tusental (positionssystemet)
 • Koppla kunskapen om positionssystemet i relation till välbekanta tal som t.ex. datum, tid och år.
 • Arbeta med klockan
 • Räkna årets månader, veckans dagar m.m.
 • .

 

Kunskapskrav

Vi kommer observera din förmåga att/förståelse för

 • utveckla ett lustfyllt arbete inom matematiken.
 • delta i de gemensamma lektionerna och bidra aktivt till det vi arbetar med.
 • identifiera tal samt vilken mängd/antal som representeras av vilken siffersymbol.
 • ett till ett principen (varje föremål räknas en gång samt antalsprincipen (sista talet vid uppräkning anger mängd/kvantitet
 • Skriva siffrorna 1-10 för hand samt på datorn
 • utveckla förståelse för grundläggande kunskaper inom addition
 • Lära dig vilka hela klockslag det finns.
 • Räkna årets månader, årstiderna, veckans dagar.
 • veta namnen på 1, 10, 100 och 1000 samt para rätt kvantitet samt siffersymbol.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  7-9
 • Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.
  VEU  7-9
 • Naturliga tal mellan 1 och 1000 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
  Ma  4-6