Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No "Djur i Sverige" Knappekullaskolan Grundsärskola 2016/2017

Skapad 2017-02-08 11:00 i Knappekullaskolan Lerum
Grundsärskola 1 – 5 Svenska Naturorienterande ämnen
Vi vill väcka nyfikenhet för våra vanligaste djur i Sverige. Vad äter djuren? Vart lever djuren? Vilka överlevnadsstrategier har djuren?

Innehåll

Konkreta mål

* Du ska kunna namnge några djur i Sverige.

* Du ska veta att olika djur lever i olika miljöer i Sverige.

* Du ska veta att en del djur ändrar färg på vintern.

* Du ska kunna ge enstaka exempel på djurs livscykler samt överlevnadsstrategier.

* Du ska kunna lyssna aktivt på andra.

* Du ska kunna återberätta en text som du har hört.

* Du kan använda enkla tankekartor för att berätta.

* Du ska kunna läsa och förstå en enkel faktatext

* Du ska kunna söka och hitta olika fakta.

* Du kan berätta om något du sett eller hört. (Text, film)

* Du kan skriva enkla meningar.

 

Du kommer visa att du kan genom att:

* Delta i samtal

* Svara på frågor

* Berätta till en tankekarta

 

Arbetssätt:

* Besöka Naturhistoriska museét

* Se filmer

* Samtala om innehåll

* Lyssna till texter

* Läsa faktatexter

* Göra gemensamma tankekartor

* Skriva meningar

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras.
  NO  1-6
 • Livscykler hos några växter och djur.
  NO  1-6
 • Överlevnadsstrategier hos några växter och djur beroende på årstid.
  NO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  1-6
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sv  1-6
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter, och hur deras innehåll kan organiseras.
  Sv  1-6
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor.
  Sv  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven ger också enstaka exempel på växters och djurs livscykler och bidrar till resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
  NO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  E 6
 • Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  E 6
 • Eleven kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.
  Sv  E 6
 • Dessutom medverkar eleven i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: