👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stavby Kristendom

Skapad 2017-02-08 11:18 i Stavby skola Uppsala
kristendom
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Vad handlar kristen tro egentligen om? Hur påverkar religionen kristna människors liv? Hur har kristendomen och samhället påverkat varandra? Vad har hänt med kristen tro i historien? Vad händer i fråga om kristen tro i vår värld idag?

Innehåll

Arbetsområdets innehåll:
1. Kristendomens grundare: kapitlet s 188-194, se film om Jesu liv ev. på ne.se

2. Urkunden: s 196-200 Bibeln – att hitta i Bibeln – genomgång om NT Evangelierna: Jesu liv, bergspredikan, kraftgärningar, död och uppståndelse, Saul – Paulus liv – apostlagärningarna Breven Uppenbarelseboken

3. Den kristna läran växte fram Tidig historia med vilka som blev kristna först, förföljelserna, martyrskap, religionsfrihet på 100-talet.
Jultexten: Hur många var de tre vise männen? Källuppgift – analysera en urkund

4. Centrala tankegångar: Treenigheten Heliga handlingar Människan – Guds skapelse, Ansvaret för medmänniskor, Gott och ont, Liv och död, hur kristen tro hänger ihop med identitet, begreppet identitet Uppgift: Religion och identitet

5. Riktningarna: Kort översikt, Religiöst centrum, Ledare, Skarament, Större underavdelningar, Utbredning i Sverige idag, hur Sverige och kristen tro påverkat och påverkar varandra (enhet, mångfald, sekularisering)

6. Kristendomens högtider: advent, jul, fastan, påsk, Kristi himmelsfärd, pingst, alla helgona

7. Kristendomen i aktuella händelser:
Har kristendomen något att göra med vad som händer i världen idag? Vad säger media? Vad säger andra källor?

7. Kristendomen och samhället: Religionsfrihet i USA, Katolska kyrkan och abort

8. Uppgifter i Utkik som vi väljer några av Källuppgift s 117 Källuppgift s 122 Ritualer och identitet s 125 Källuppgift, identitet s 138 Religion och identitet s 146

Arbetssätt:
Vi kommer att ha genomgångar, se på film, jobba med uppgifter i boken, diskutera, analysera

Så visar du dina kunskaper:
Genom arbetet du gör på lektionerna
Genom provet efter arbetsområdets slut

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9

Matriser

Re
Lärandematris Kristendom

Jag...

-------------->
-------------->
-------------->
Att beskriva kristendomens tro
Kunskaper som gör att jag kan beskriva kristendomen
 • Re  E 9
Jag kan berätta om någon högtid och någon ceremoni och beskriva hur och varför man firar den. Jag kan hitta ett bibelställe i bibeln och ha en tanke om vad bibelstället betyder. Jag kan beskriva något om vad man tror på och kristendomens svar på någon livsfråga så någon annan förstår. Du kan berätta om de tre inriktningarna med något fakta. beskriva
Jag kan berätta om två högtid och två ceremonier och beskriva hur och varför man firar den. Jag kan hitta ett bibelställe i bibeln och flera tankar om vad bibelstället betyder. Jag kan beskriva mer noga om vad man tror på och kristendomens svar på minst två livsfråga så någon annan förstår. Du kan berätta om likheter och olikheter mellan de tre inriktningarna. förklara och visa på samband
Jag kan berätta om flera högtid och ceremonier och beskriva noga hur och varför man firar den. Jag kan hitta ett bibelställe i bibeln och ha flera olika tankar om vad bibelstället betyder. Jag kan beskriva noga vad man tror på och kristendomens svar på flera livsfråga, så någon annan förstår. Du kan berätta om likheter och olikheter på flera områden mellan de tre inriktningarna. förklara, visa på samband och generella mönster
Kristendomen i samhället
Beskriva hur religioner påverkar och påverkas av samhället
 • Re  E 9
Du kan ge något exempel på hur samhället påverkat kyrkan, eller tvärtom, och förklara det. enkla och till viss del underbyggd resonemang
Du kan ge minst två exempel på hur samhället påverkat kyrkan, eller tvärtom, och förklara dem. förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Du kan ge minst tre exempel på hur samhället påverkat kyrkan, eller tvärtom, och förklara dem. komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Kristendomen i vardagslivet
Resonera om hur identitet och religion hänger ihop
 • Re  E 9
Du kan ge en förklaring till varför en person tänker eller gör som den gör och hur det hänger ihop med en människas tro. enkla resonemang som till viss del för resonemanget framåt
Du kan ge två förklaringar till varför en person tänker eller gör som den gör och hur det kan hänga ihop med människans tro. utvecklade resonemang som för resonemanget framåt
Du kan ge flera olika förslag till varför en person tänker eller gör som den gör och hur det hänger ihop med olika människors tro. välutvecklade resonemang som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det
Resonera om källor
Söka information och kritiskt granska den
 • Re  E 9
Du kan välja en källa som passar för uppgiften. Du kan förklara om en källa är användbar och trovärdig med något argument. i huvudsak fungerande källanvändning, enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du kan välja ut två källor som passar för en uppgift. Du kan resonera om källornas trovärdighet och användbarhet med några argument. relativt väl fungerande källanvändning, utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Du kan välja flera källor som passar för en uppgift. Du kan resonera med flera argument om källors trovärdighet och användbarhet. väl fungerande källanvändning, välutvecklade och väl underbyggda resonemang