Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål Thailändska - texttyper

Skapad 2017-02-08 13:18 i Flerspråkigt lärande - personal Kungsbacka Förskola & Grundskola
Modersmål Thailändska - Texttyper
Grundskola 4 – 9
Textsamtal med olika övningar

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet. I undervisningen ska eleverna möta och få kunskaper om skönlitteratur, annat estetiskt berättande och olika former av sakprosa på modersmålet. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt språk, sin identitet och förståelse för omvärlden. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter. De ska även stimuleras till att uttrycka sig genom andra estetiska uttrycksformer.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga. Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjligheter att utveckla sina kunskaper om kulturer och samhällen där modersmålet talas. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar ett jämförande förhållningssätt till kulturer och språk.

Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Centrala innehåll

Viktiga begrepp

 • Lässtrategi
 • Muntligpresentation
 • Sammanfattning
 • Skrifstruktur

 

Konkretisering av mål

Eleverna skall öva på läsa olika typtexter. Därefter skall eleverna tillsammans diskutera och analyserar sina respektive texter.

Exempel: på olika typtexter

 • Ålders anpassade läseböcker
 • Ålders anpassade övningsböcker
 • Noveller
 • Romaner
 • Krönikor
 • Sagor
 • Artiklar

 

 Bedömning

Jag kommer att bedöma utifrån deras läsförståelse, resonera budskap, samtala, förmåga att fråga och framföra åsikter samt till en visst del skrivning.

Se bilaga: Kunskapskrav för respektive årskurs 4-9 (https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/modersmal/subject.htm?webtos=GR&tos=GR&subjectCode=GRGRMOD01#anchor4)

Se bilaga: Kursmålen för respektive 4-9

 

Redovisning av arbetet

 Vi avslutar varje tema med prov i form av skrift eller muntligt diskussionsfrågor. Dessutom kommer eleverna att göra en skriftlig del.

Tidsperiod

 HT 2016 - Vt 2017

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: