👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstruera en känd byggnad

Skapad 2017-02-08 13:42 i Gantofta skola Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Matematik Teknik Bild
Vi återuppbygger välkända byggnader eller broar. Fundera över funktion och form. Vackra skisser över byggnadesverken vill vi också se.

Innehåll

Mål att arbeta mot

Övergripande mål:

Utfört en skriftlig analys, vad gäller form och funktion, av vald byggnad eller dyl.
Utfört en skiss av byggnaden och använt sig av mått, vinklar samt skala. 
Återskapat byggnaden av diverse material.

Långsiktiga mål:

Genom undervisningen ska eleverna få kunskaper och erfarenheter av hållfasta konstruktioner, area och skala. VI kommer även att involvera hållbar utvecklig i arbetet. 
Undervisningen ska uppmuntra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa, att ta egna initiativ och arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt. 

 

Arbetsbeskrivning

Pararbete:
Välj en känd byggnad, bro eller staty och leta upp den på internet.
Ta reda på fakta för att kunna svara på frågorna på stencilen ni får.
Tryck ut en tydlig och bra bild av byggnaden.

Mät de olika vinklarna i objektet och se till att de kommer med på er skiss så att ni sedan gör lika stora vinklar i ert projekt.
Använd bilden till att göra en enkel byggnadsskiss där ni också noterar vilket material ni behöver för att kunna bygga mästerverket!

Räkna ut vilken skala objektet behöver vara i för att ni ska kunna konstruera ett liknande verk.   
Bygg vid några gemensamma tillfälle för hela klassen.
Gör en fin faktaruta om er byggnad med 3-5 valda fakta och skriv ut på datorn. Klistras sedan upp på en bit papp. 


Enskilt arbete:
Rita av byggnaden/bron/statyn med blyerts. Använd dig av skuggor och vinklar efter bästa förmåga!

Öva på att räkna ut skala, area och vinklar i matematikboken. 

Läsa kapitel Bygga och bo i teknikboken. 

Bedömning

Här skriver du vad du kommer att titta på när du gör din bedömning, kort sagt vad du grundar din bedömning på.
Din förmåga att göra en analys av valt byggnadsverk.
Din förmåga att återskapa byggnadsverket utifrån valt material.
Din förmåga att göra en teckning i blyerts av byggnaden

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6