Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

sannolikhet

Skapad 2017-02-08 14:17 i Påarps skola Helsingborg
Sannolikhet och statistik Kap. 5 - Matematik Prio 8, VT 2016
Grundskola 8 Matematik
I det här arbetsområdet kommer du att dyka in i sannolikhetens värld. Det är inte alltid vi kan beräkna fram eller visa exakt resultat. Då kan vi använda den troliga sannolikhetsberäkningen. Det är många områden i samhället och vardagslivet vi använder oss av sannolikhet utan att vi egentligen tänker på det. I kortspel till exempel kan jag tänka att det är troligt eller mindre troligt att motspelaren sitter med ess därför att... att det är mindre troligt att jag vinner på den här trisslotten därför att....

Innehåll

Sannolikhet

Du ska kunna förstå och förklara sannolikhet. Du ska veta att sannolikhet ofta uttrycks i bråkform, decimalform eller procentform. Du ska också kunna göra beräkningar med hjälp av sannolikhet genom att använda den formel du lärt dig. Du ska förstå hur man får fram sannolikhet genom praktiska undersökningar och problemlösningar. Du kommer också att få lära dig olika typer av diagram som används när man gör sannolikhetsberäkningar.Begrepp du ska kunna efter arbetsområdet slut: 

Händelse, risk, chans, sannolikhet, utfall, likformig sannolikhet, gynnsamma utfall, möjliga utfall, träddiagram

Kunskaper att jobba mot (högre måluppfyllelse):

I den här kursen får du lära dig:

 • vad sannolikhet innebär
 • när vi har användning för sannolikhet i olika situationer i vardagslivet
 • Hur vi kan använda en formel för att beräkna sannolikheten för gynnsamma utfall och möjliga utfall
 • Hur du kan använda tabell och träddiagram för att få fram möjliga utfall

Kunskaper att uppnå:

Efter avsnittet skall eleven kunna:

 • förklara vad som menas med begreppet sannolikhet
 • räkna med likformig sannolikhetsfördelning
 • beskriva hur sannolikhet kan bestämmas genom att göra praktiska försök
 • Kunna använda sig av tabeller och träddiagram för att bestämma möjliga utfall
 • Känna till och kunna uttrycka sannolikheten i bråk, decimal- och procentform
 • Under provet kommer eleven få tillgång till miniräknare

 

Så här jobbar vi

 • Lärarledda genomgångar
 • Problemlösning
 • Samtal och diskussioner i grupp/klass
 • Eget arbete - enskilt och i grupp - lektionstid
 • Eget arbete - enskilt - hemma
 • Laborativt arbete

 

Bedömningsmatris

Bedömningsmatris

 

 

Mål

E

C

A

 • förklara vad som menas med begreppet sannolikhet

 

·         Du har baskunskaper om vad begreppet sannolikhet betyder och kan också ganska enkelt förklara vad det är.

·         Du har bra kunskaper om vad begreppet sannolikhet betyder och kan på ett bra sätt förklara vad det är.

·         Du har mycket bra kunskaper om vad begreppet sannolikhet betyder och kan på ett mycket bra sätt förklara vad det är.

 

 • räkna med likformig sannolikhetsfördelning
 •  Kunna använda sig av tabeller och träddiagram för att bestämma möjliga utfall

 

 

·         Du har baskunskaper för att kunna räkna ut sannolikhet för ett eller två möjliga utfall. Du använder dig av bråkform och påbörjar en uträkning med hjälp av formeln

·         Du har bra kunskaper för att kunna räkna ut sannolikhet för ett eller två möjliga utfall. Du använder dig av bråkform och procentform och

påbörjar en uträkning med hjälp av formeln och använder delvis träddiagram och tabeller för att komma fram till möjliga utfall.

·         Du har mycket bra kunskaper för att kunna räkna ut sannolikhet för ett eller två möjliga utfall. Du använder dig av bråkform och procentform och använder dig av formeln du lärt dig.

Du använder dig av träddiagram och tabellform för att komma fram till möjliga utfall.

 

 • beskriva hur sannolikhet kan bestämmas genom att göra praktiska försök

Du deltar till viss del och bidrar till viss del för att kunna lösa praktiska uppgifter.

Du deltar och bidrar för att kunna lösa praktiska uppgifter

Du deltar och bidrar på ett mycket bra sätt för att kunna lösa praktiska uppgifter

·         Du kan lösa problem och resonera dig fram både skriftligt och muntligt i laborativa problemlösningar

Du kan på ett ganska bra sätt lösa matteproblem genom att välja och använda metoder som passar ganska bra för att lösa uppgiften. Du kan diskutera på ett enkelt sätt varför du valt dina metoder

Du kan på ett  bra sätt lösa matteproblem genom att välja och använda metoder som passar  bra för att lösa uppgiften. Du kan diskutera på ett bra sätt varför du valt dina metoder

Du kan på ett mycket bra sätt lösa matteproblem genom att välja och använda metoder som passar mycket bra för att lösa uppgiften. Du kan diskutera på ett mycket bra  sätt varför du valt dina metoder

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: