Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2017-02-08 14:34 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola F – 3 SO (år 1-3) Svenska
Med hjälp av filmer, texter och tidslinjer kommer vi att arbeta med hur människan levde under stenåldern, bronsåldern och järnåldern samt hur vi kan se spår av detta i vår tid. Du ska även få en inblick i människors levnadsvillkor.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla din...

- analysförmåga genom att göra jämförelser mellan de olika tidsepokerna.

- kommunikativa förmågan genom att vi samtalar om hur människornas levnadsvillkor har förändrats över tiden.

- begreppsförmågan genom att vi utvecklar kunskaper om historiska begrepp.

-procedurförmågan genom att söka och samla fakta samt skriva en faktatext.

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att...

- söka information och skriva faktatext.

- redovisa muntligt.

- använda historiska begrepp. 

- beskriva hur man kan se historiska spår i naturen.

Detta gör vi genom att...

- observationer av hur du deltar i diskussioner, kan berätta och göra jämförelser.

- ta del av dins texter.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att...

- ha en gemensam uppstart i F-3 med film och att vi tittar på en tidslinje.

- göra runskrift. 

- skriva faktatext inom ett expertområde.

- ha muntliga redovisningar.

- göra en personlig tidslinje.

- ser filmer och läsa berättelser.

- jämföra olika levnadssituationer.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: