Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att leva på vikingatiden.

Skapad 2017-02-08 15:36 i Unnerödsskolan Uddevalla
hjälpmedel för att skriva en LPP
Grundskola 4 Religionskunskap Historia Svenska Svenska som andraspråk Bild Slöjd

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt. 

Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle. Under arbetsområdet kommer de att få träna förmågan att framställa berättande och informativa bilder så att budskapet framgår. Samtidigt tränar de även förmågan att kunna formulera sig i skrift.

 

 

Centrala innehåll

 

Konkreta mål

När arbetsområdet är färdigt ska du kunna:

 • Beskriva med text och bild hur vikingarna bodde och deras olika sysslor under en dag.
 • Kunna beskriva någon skillnad och någon likhet med hur det var att vara barn på vikingatiden jämfört med i dag.
 • Kunna namnge 3 gudar inom asatron. Kunna 2 gudar som har gett namn till våra veckodagar.

Arbetssätt och metod

Vi läser texter om vikingatiden tillsammans. Vi diskuterar olika frågor kring det vi läst.

Du kommer att få skriva en text om en dag på vikingatiden.

Vi kommer att titta på filmer.

 

 

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att kunna:

 • Beskriva med text och bild hur vikingarna bodde och deras olika sysslor under en dag.
 • Kunna beskriva någon skillnad och någon likhet med hur det var att vara barn på vikingatiden jämfört med i dag.
 • Kunna namnge 3 gudar inom asatron. Kunna 2 gudar som har gett namn till våra veckodagar.

 

 

Dokumentation

Läsa deras text och titta på deras bilder och lyssna på när eleverna förklarar hur text och bild hänger ihop

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: