Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sportfördjupning åk 5

Skapad 2017-02-08 18:08 i Herrgärdsskolan Västerås Stad
Ett samarbete mellan flera olika ämnen där eleverna själva väljer en idrott eller sport att fördjupa sig i och redovisar detta med en instruktionsfilm.
Grundskola 5 Bild Historia Musik Geografi Idrott och hälsa Svenska
Du kommer att få göra en sportfördjupning tillsammans med andra elever i åk 5. Det är ett samarbete mellan er elever samt mellan olika skolämnen. Vi kommer att arbeta under hela läsåret med vissa delar av sportfördjupningen, andra delar kommer att redovisas snabbare.

Innehåll

Vi kommer arbeta med följande delar av det centrala innehållet:

Idrott:

 • Jag har god kroppskontroll och klarar av sammansatta motoriska grundformer i kombination med redskap.
 • Jag kan ge exempel på hur man förebygger skador.
 • Jag förstår ord och idrottsbegrepp och deras betydelse för min livsstil.
 • Jag samarbetar bra med andra och visar dem respekt.
 • Jag kan planera och vara ledare för en idrottslektion.

Bild:

 • Kan göra berättande och informativa bilder till exempel serier och illustrationer till text.
 • Fotografering samt redigering i dataprogram.
 • Känner till de olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i skapande.
 • Känner till olika verktyg, digital bildbehandling och hur dess benämning.

Musik: 

 • Jag förstår hur musiken och ljud i olika sammanhang kan påverka människor kroppsligt och känslomässigt. Och hur musiken används för att kunna påverka och återskapa olika rituella sammanhang, (tex. vid uppladdning, nedvarvning eller vid olika sportsliga sammanhang)
 • Jag har kunskaper om vilka ljudnivåer som är bra och dåliga och vet vilka olika typer av musik-hörselskydd det finns.

Svenska:

 • Framför muntliga presentationer för olika mottagare om ämnen hämtade från vardag och skola. Använder stödord, bilder, digitala medier som hjälpmedel. Är medveten om att gester och kroppsspråk påverkar presentation.
 • Uppfattar skillnad i språk-användning beroende på mottagare och syfte, till exempel skillnad mellan personliga sms och att skriva faktatext.
 • Använder mig av olika källor för att söka information, till exempel uppslagsböcker, intervjuer och sökmotorer på Internet. Förstår att alla källor inte är tillförlitliga. 

Historia:

 • Har tagit del av historiska källor som berättat om skillnader i levnadsvillkor jämfört med idag.
 • Kan redogöra för hur historiska personer och händelser har framställts på olika sätt under den här tidsperioden.

Geografi: 

 • Kan namn och läge på flertalet av Europas länder, öar, orter, berg, regioner, hav och vatten.
 • Har tagit del av historiska källor som berättat om skillnader i levnadsvillkor jämfört med idag.
 • Kan redogöra för hur historiska personer och händelser har framställts på olika sätt under den här tidsperioden.

Förmågor du kommer att träna:

Analysförmåga: Förstå orsaker och konsekvenser vid olika sporter. Att kunna växla  mellan historiskt och nutidsperspektiv.

Kommunikativ förmåga: Du ska kunna motivera valet av idrott. Presentera och redovisa din film.

Informationshantering: Att söka och kritiskt granska information.

Begreppsförståelse: Att känna till för sporten relevanta begrepp.

Samarbetsförmåga: Finna fungerande strategier för ett gott samarbete. Att anpassa sig och lösa ev. problem inom gruppen. 

Undervisning:

 • Du ska välja en sport eller ett område som du vill fördjupa dig i (IDROTT & HÄLSA).
 • Du kommer att arbeta i grupp om två-fyra elever (ALLA ÄMNEN).

 • Ni läser på om er sport/ert område och väljer ut den information ni anser vara viktig att förmedla till era klasskamrater och övriga elever på skolan (SVENSKA, HISTORIA, GEOGRAFI).
 • Ni filmar och berättar om tekniker, anpassningar och förutsättningar (IDROTT & HÄLSA, BILD).
 • Ni gör en planering för filmen dvs. en storyboard. Ni filmar under era idrottspass för att sedan redigera filmen och lägger ljud (både med tal och musik) under bildpassen (BILD, MUSIK).
 • Varje grupp kommer även göra en plansch som visar vad som är viktigt i sin idrottsgren genom bilder (BILD).
 • Ni håller i ett idrottspass på ”rätt” arena för er sport (på vt-16) (IDROTT & HÄLSA).

 

Ta reda på:

 • Hur ”uppkom” er sport? 
 • Var?
 • Vad har den för betydelse idag?
 • Har sporten utvecklats med tiden? (anpassningar som regeländringar mm.)
 • Hur är det med jämlikhet?
 • Vad krävs för förutsättningar för utövare? (såsom miljö, utrustning, ekonomi mm.)?
 • Kändisar? 
 • Vad finns för stora arrangemang såsom OS, VM etc.?
 • Ungefär hur "stor" är sporten i olika delar av världen och i din närmiljö?  

Bedömning:

Ni kommer att bedömas efter:

 • Er förmåga att samarbeta (IDROTT & HÄLSA).
 • Hur relevant er information och fakta är (HISTORIA; GEOGRAFI).
 • Språkbruk i filmen (SVENSKA). 
 • Ert sätt att göra storyboard och lägga upp planeringen av filmen (BILD).
 • Hur informativ er instruktionsvideo är. Viktiga delar som tekniker och regler finns med (IDROTT & HÄLSA, BILD).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: