Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokprojekt

Skapad 2017-02-08 19:10 i Förskolan Lärkan Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Lorensberga förskoleområde i Ludvika kommun.
Förskola
Vi kommer under vårterminen 2017 ha ett bokprojekt.

Innehåll

Vi har valt att ha ett bokprojket under vårterminen 2017. Att vi har valt det beror på att halva gruppen har ett jättestort intresse för böcker och det vill vi utveckla. Den andra halvan visar inget stort intresse för böcker. Och vi vill då ge de barnen möjlighet att upptäcka böcker och visa vilka möjligheter det finns med böcker.

 

BAKGRUND

MÅL

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

Syftet är att väcka barnens intresse för böcker men också visa att det går att göra många olika spännande och roliga saker runt böcker som t.ex. skapande, matte, sång/ramsor.

METOD

Vi har bestämt att vi ska dela in gruppen i smågrupper när vi har vårt bokprojket. Vi tar hänsyn till barnens individuella nivå när vi delar in barnen i de olika grupperna. Vi försöker att få de barns som ligger på ungefär samma nivå i samma grupper. Vi personal turas om att ha grupperna.

Vi kommer att använda oss av en bok i taget i de olika grupperna och det är barnens nivå som styr vilken bok vi väljer att jobba med. Vi kommer att läsa boken, diskutera boken, väva in matte, skapande, sång/ramsor m.m.

 Som en del av bokprojektet har vi gjort ett sagorum i vilorummet. Vi kände att vi hade ingenstans där vi kunde få läsa böcker i lugn och ro utan att bli störda. Vi har lagt ut madrasser på hela golvet och lagt dit några kuddar och filtar och flyttat in böckerna dit. Responsen har varit positiv från barnen. De ber oss läsa böcker men de sitter ofta därinne och läser själva och för varandra också. Nu har vi möjlighet att stänga dörren om vi vill läsa ifred, ha begränsat antal med barn därinne för att det ska bli lugn och ro. Vi har två regler därinne

1: inga leksaker in dit

2: inga böcker utanför sagorummet. 

DOKUMENTATION

Vi kommer att observera och föra anteckningar som vi använder oss av som underlag på våra fredagsplaneringar. Dokumentationen kommer att ligga till grund när vi tittar på barnens utveckling och hur vi ska föra projektet framåt.

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Vi kommer att använda oss av dokumentationen när vi utvärderar och följer upp projektet på fredagsplaneringarna och vid projektets slut.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: