Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2017-02-09 08:54 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 4 Matematik
Kvadrat, spetsvinklig triangel, omkrets, oktagon, area, sträcka och cm... Många nya spännande begrepp ska vi lära oss mer om!

Innehåll

 

VAD?


Du kommer få lära dig:


- namn och egenskaper hos olika geometriska figurer.
- enheterna mm, cm, dm, m, km och sambandet däremellan.
- hur man mäter en sträcka.
- hur man räknar ut omkrets och area.
- skillnader mellan räta, spetsiga och trubbiga vinklar.


I vår undervisning kommer vi att ha:

- Genomgångar
- Gruppuppgifter
- Eget arbete
- Spel och användning av Ipad
- Diskussioner

 

BEDÖMNING:


Vi kommer bedöma din förmåga att:

- känna igen, namnge och beskriva olika geometriska figurer.
- använda dig av enheterna mm, cm, dm, m och km.
- mäta och bestämma en sträcka.
- räkna ut omkrets och area.
- känna igen, namnge och rita spetsiga, trubbiga och räta vinklar.
- ta ansvar för dina studier.

 

 

Ämnesspecifika ord:


Kvadrat, rektangel, triangel, cirkel
fyrhörning, femhörning, sexhörning, månghörning, oktagon
omkrets, area
mm, cm, dm, m, km
punkt, linje, sträcka
trubbig vinkel, spetsig vinkel, rät vinkel

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: