Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Omkrets och area

Skapad 2017-02-09 09:05 i Resursenhet Pil Uppsala
Matteborgen 6a Kap 3 Räkna med omkrets och area. .
Grundskola 6 Matematik
Det här området handlar om att beräkna omkrets och area. Vi kommer att räkna ut arean på kvadrater, rektanglar, sammansatta figurer och trianglar.

Innehåll

Mål med undervisningen

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om matematiska begrepp samt utvecklar matematikens användning i vardagen. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang
Eleverna ska utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem samt reflektera över valda strategier och metoder. Eleverna ska även utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska sitationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer. 

Det här ska vi bedöma

Din förmåga att:

 • mäta olika geometriska figurer
 • mäta och räkna ut omkrets av olika geometriska figurer
 • räkna ut arean av rektanglar, kvadrater och trianglar
 • Använder de vanligaste enheterna för area cm2, dm2 och m2
 • vara delaktig i samtal och diskussioner på lektionerna
 • delta på lektionerna och vara aktiv och arbeta med dina uppgifter
 • ta ansvar för din egen utveckling och kunskap genom att utmana dig själv i matematik
 • Visa hur du resonerar för att göra beräkningar av matematiska problem

Det här ska vi göra

 • mäta olika geometriska figurer
 • rita olika geometriska figurer
 • beräkna area av rektanglar, kvadrater och trianglar
 • beräkna omkrets av rektanglar, kvadrater och trianglar
 • problemlösning av vardagliga problem

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Geometri

osäker
ganska säker
säker
Ny aspekt
Arbeta med omkrets och area. Veta skillnaden på begreppen.
Mäta och räkna ut area av en kvadrat eller en rektangel.
Mäta och räkna ut omkretsen av en triangel, kvadrat och en rektangel
Mäta och räkna ut area av en triangel.
Beräkna omkrets på sammansatta figurer.
Beräkna area på sammansatta figurer.
Välja enhet m eller m2 dm eller dm2 cm eller cm2
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: