Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Religionskunskap 6B och 6E

Skapad 2017-02-09 09:08 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
En snabbrepetition av världsreligionerna med fokus på vad människan själv har för roll i sitt liv. Några livsfrågor och etiska funderingar tas upp samt även viss träning på att ta ställning till och använda källor.
Grundskola 6 Religionskunskap
Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina liv och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor. Oberoende av vilken livsåskådning du har, så ställs du inför olika ställningstaganden och funderingar under ditt liv. Vissa saker funderar alla människor över och ibland ger ens tro eller övertygelse svar. Hur ska man veta vad som är rätt?

Innehåll

Mål

 

Arbetets innehåll

Vi tittar igenom och undersöker vilka kunskaper som finns om vad religion är och vad som kännetecknar de olika världsreligionerna. Efter detta diskuterar vi olika sorters val och ställningstaganden i några frågor. Hur kan du göra i olika kompissituationer? Vad händer efter döden? Hur kan man tänka kring källor av olika slag då man vill ta reda på mer?

Arbetssätt och redovisningsform

Texten om de fem största världsreligionerna hämtar vi ur läroboken. Det kommer bli korta genomgångar, filmer och vi kommer ha diskussioner i mindre grupper. 

Du sammanställer det viktigaste i ett övergripande schema för alla religionerna och svarar på frågor. Vi kommer också ha ett par läxförhör.

Vi diskuterar olika vardagsfrågeställningar, både skriftligt och muntligt. Vi jämför olika sätt att svara och lär oss se hur man kan svara så det blir tydligt.

Visa din kunskap - Bedömning

Du visar din kunskap genom att kunna resonera och använda begrepp på ett tydligt vis i dels kortare skrivuppgifter om vardagsetik och användande av källor, dels jämförande uppgifter mellan religioner och även i mer övergripande faktauppgifter.

Vissa uppgifter diskuterar vi bara, här visar du din muntliga resonemangsförmåga samt tränar på hur man kan tänka och vara tydlig, andra samlar jag dessutom in så jag kan se och bedöma din skriftliga förmåga i detta.

Reflektion

Vad tycker du att du lärt dig under temat?

Vad tycker du att du fått träna på under temat?

Hur har du gjort för att lära dig det vi gått igenom?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: