Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fakta om djur/Beskrivande texter

Skapad 2017-02-09 10:45 i Almåsskolan Mölndals Stad
Detta är en mall med rubriker som används av alla ämnen i skolan. Den kopplas till matris för bedömning.
Grundskola 4 – 9 Svenska
Vi kommer jobba med kapitlet "Fakta om djur, Beskrivande Texter" i Zick Zack åk4.

Innehåll

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

I undervisning kommer du att lära dig om... (Vad?)

-Hur man delar in texten in stycken

- Använda rätt tempus

- Beskrivande ord

- Beskrivande texters uppbyggnad 

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

- Öva på styckindelning, tempus

- Prata om uppbyggnad av den beskrivande texten

- Öva på att skriva texter

- Göra olika övningar kring den beskrivande textens delar

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt (Hur?)

- Svara på frågor 

- Vara aktiv på lektionen

- Göra alla uppgifter

Följande kommer att bedömas (Vad?)

- Du kommer bedömas på en egen beskrivande text om ett valfritt djur. 

Se matris!

Matriser

Sv
Svenska kunskapskrav år 4-6 Lgr 11

Läsa

Skriva

Skriva olika slags texter
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Du kan skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
Du kan skriva olika slags texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Skrivteknik
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Skriva berättande texter
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva berättande texter med utvecklade beskrivningar och utvecklad handling.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar och välutvecklad handling.
Informationssökning
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen kan användas.
Källkritik
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett ganska bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda utvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda välutvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett mycket bra sätt.
Förtydliga texters budskap
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder eller andra estetiska uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett bra sätt använda bilder eller andra estetiska uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett mycket bra sätt använda bilder eller andra estetiska uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: