👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

IMSPR Sannarpsgymnasiet planeringsmall

Skapad 2017-02-09 10:54 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Kopiera mallen och gör din egen planering. Koppla till ämnet. TA BORT DEN HÄR TEXTEN SOM VISAS I SKOLBANKEN.
Grundskola 1 – 9 Matematik Geografi Musik Samhällskunskap Engelska Idrott och hälsa Biologi Svenska som andraspråk Bild
Här kan du skriva vilket område eleverna ska jobba med på ett lustfyllt sätt. Glöm inte att koppla till rätt ämne/ämnen

Innehåll

Syfte (Varför ska vi göra det här)

Du ska utveckla förmågan att:

( koppla till kursplanens syfte (förmågor)/ övriga läroplanens mål som ska utvecklas i detta arbetsområdet) - ta bort denna mening

 

Konkretisering av mål (Vad ska vi göra)

(Här tydliggör läraren vilka kunskaper och färdigheter som eleven ska utveckla i detta arbetsområde för att utveckla förmågan som nämns ovan) -ta bort denna mening

 

Vilka konkreta mål ska eleverna nå (godtagbara kunskaper/mer än godtagbara kunskaper)?

 

Vilka begrepp behöver vi arbeta med?

 

Genomförande (Hur ska vi jobba)

(Här skriver läraren hur arbetsområdet introduceras, genomförs och avslutas. T ex Du kommer att jobba med......du kommer att öva dig i......eller lära om......., ev. studiebesök och andra aktiviteter som undervisningen kommer att innehålla)-ta bort denna text

 

Vilka arbetssätt och arbetsformer använder vi oss av med hänsyn till målen?

 

Vilka extra anpassningar behöver jag göra med hänsyn till elevgruppen?

 

 

Bedömning (Vad ska bedömas)

( här skriver läraren på vilket sätt eleven ska redovisa sina kunskaper och hur de kommer att bedömas i relation till kunskapskraven. Detta kan ev. kompletteras med förslag om bedömningsformer från elever om det sker i en dialog)-ta bort denna text


Hur dokumenterar vi elevernas kunskaper?

 

Hur bedömer vi elevernas kunskaper?

 

Hur ger vi elever möjlighet att visa sina kunskaper på olika sätt?