Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och kraft Koll på NO 6

Skapad 2017-02-09 10:55 i Malmaskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Fysik
I detta område ska vi lära oss om rörelser och de krafter som ligger bakom. Vi kommer att lära oss genom att undersöka, läsa och diskutera.

Innehåll

Vi kommer att utgå från läroboken Koll på No, där vi läser kapitlet Rörelse och kraft. VI kommer också att diskutera och undersöka mycket och på det viset även komma in på sånt som boken inte tar upp. För att minnas det vi pratar om kommer vi att skriva i arbetsboken.

 

Under lektionerna kommer ni att få prova er fram för att komma fram till vad Newtons tre lagar innebär.

 

Vi ska också leta fakta om Isaac Newton och lära oss om vem han var och vad han har gjort.

 

Efter arbetet ska du:

  • kunna förklara vad som menas med rörelse genom att använda begreppen hastighet, acceleration och fritt fall.
  • Ge exempel på krafter som påverkar dig i vardagen.
  • Kunna förklara och använda begreppen gravitationskraft, friktionskraft, centripetalkraft och centrifugalkraft.
  • Berätta något om Isaac Newton

 

Bedömning 

Vi kommer att avsluta arbete med ett skriftligt prov, som kommer vara en stor del av bedömningen. Du kommer också få en undersökande uppgift som du ska planera och genomföra, samt dokumentera. Jag kommer även att titta på hur du deltar i de gemensamma övningarna. 

 

Matriser

Fy
Rörelse och kraft Koll på NO 6

E
C
A
Fysikaliska fenomen & begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Fysikaliska samband
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om rörelser kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och underbyggda resonemang om rörelser kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om rörelser kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra resultat & förbättra undersökningar
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Upptäckter
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: