Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt: Die stärksten Olchis der Welt

Skapad 2017-02-09 11:35 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Erhard Dietl " Die stärksten Olchis der Welt"
Grundskola 1 Modersmål
Du läser din första bok i modersmålsundervisningen: "Die stärksten Olchis der Welt" från Erhard Dietl. I samband med läsningen gör du allt det här: - titta på Olchi Clips och tala om de om detta för att träna att tala och förstå -diskutera betydelse av skräp och miljön - göra olika skrivövningar för att träna läsförståelse och skrivandet - träna nya ord och skriva diktat - spela ord spel -skriva en egen "Olchi"-berättelse med hjälp ab stödord - göra olika stavningsövningar i "Buchstabenheft", som handlar bokstavsförbindelser och vokaler (baserad på Gesa Liss planering)

Innehåll

               Thema: Die Olchis                        

 

Modul

Im Unterricht

Hausaufgabe

1

 • Olchi-Buch ansehen, Bilder beschreiben
 • Olchi Film: Ein ganz gemütlicher Sommertag
 • Wer sind die Olchis?
 • „Ein olchiger Tag“, Bilder beschreiben, gemeinsam lesen
 • Präsentation: Thema Müll

·        Buchstabenheft / Rechtschreibung:

·        „Ein olchiger Tag“ laut lesen üben, s.

2

 • ”Ein olchiger Tag” nacherzählen
 • AB Die Olchis
 • AB Staub-Werfer
 • Schreibe ins Heft: Hast du ein Haustier? Was machst du am liebsten mit deinem Haustier?
 • AB Haustiere
 • Buchstabenheft / Rechtschreibung:

·        „Ein olchiger Tag“ laut lesen üben, s.

3

 • „Jeder will der Beste sein”, Bilder beschreiben, vorlesen, nacherzählen
 • AB Matsch
 • AB Lesen und malen: Ich bin noch stärker
 • Buchstabenheft / Rechtschreibung:
 • „Jeder will der Beste sein“ laut lesen üben, s.
 • Schreiben: AB: Das kann ich gut

4

 • „Jeder will der Beste sein”, Bilder beschreiben, gemeinsam weiter lesen
 • Reimen: Olchi- Schlaflied
 • Spiel: Silben-Puzzle
 • AB Verbinde die Silben
 • Buchstabenheft / Rechtschreibung:
 • „Jeder will der Beste sein“ laut lesen üben, s.
 • Schreibe ein eigenes Silben-Rätsel

5

 • Olchi-Film: Die Olchis in der Luft, nacherzählen
 • „Der dicke Drache Feuerstuhl“, Bilder beschreiben, gemeinsam lesen
 • AB Träume
 • Buchstabenheft / Rechtschreibung:
 • „Der dicke Drache Feuerstuhl“, laut lesen üben

6

 • Film: Die Olchis spielen verstecken
 • „Olchi-Baby greift ein“, Bilder beschreiben, gemeinsam lesen
 • AB Rezept
 • Buchstabenheft / Rechtschreibung:

7

 • Olchi-Film: Was ist los mit Olchi Papa?
 • AB Regenwurm
 • (Lauf) Diktat – Olchi- Wörter üben // Übungsdiktat
 • Buchstabenheft / Rechtschreibung:
 • Olchi - Wörter üben

8

 • Diktat Olchi-Wörter
 • AB Wörter-Rätsel
 • Buchstabenheft / Rechtschreibung:

9

 • Präsentation: Olchi-Geschichten
 • Eigene Olchi-Geschichte ausdenken und schreiben, Bild malen
 • Buchstabenheft / Rechtschreibung:
 • Olchi-Geschichte zu Ende schreiben

10

 • Präsentation Olchi-Bild + Geschichte
 • „Kamradbedömning“, Wie sind die Geschichten der anderen Schüler?
 • Buchstabenheft / Rechtschreibung:

 

 

Das hast du gelernt! Lernziele/Das kann ich:

Du kannst Wörter richtig schreiben.                                                    

Du kannst eine Geschichte lesen.                                                       

Du kannst eine gehörte Geschichte nacherzählen.                              

Du kannst einen gelesenen Text nacherzählen.                                   

Du weißt, wie du einen Text lesen kannst (Lesestrategie).                  

Du kannst eine eigene Geschichte schreiben.                                     

Du kannst einen Film verstehen und nacherzählen.                             

Du kannst Rechtschreibregeln und Grammatikregeln.                        

 
 
 
 

 

 

 

Matriser

Ml
Modersmål- Uppsalas bedömningsmatris åk 1-3

Syfte:

Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande
Kvalité I
Kvalité II
Kvalité III
Kvalité IV
Språkfärdighet
Hörförståelse
Eleven förstår enkla uttryck som gäller eleven själv, dennes familj och närmaste omgivningen Eleven förstår enkla instruktioner Eleven lyssnar aktivt i samtal till andra och förstår
Eleven förstår enkla berättelser som gäller elevens närmaste miljö och vardagliga sysselsättningar och kan besvara enkla frågor om innehållet
Eleven lyssnar, förstår enkla berättelser och dikter, samt återberättar huvudinnehållet
Eleven lyssnar, förstår åldersanpassade texter och återberättar med vissa detaljer Eleven förstår huvudinnehållet i åldersanpassade TV-program, barnfilmer och ljudfiler
Muntlig interaktion/ produktion
Eleven hälsar, ställer och besvarar enkla frågor Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett enkelt sätt
Eleven berättar enkelt och någorlunda strukturerat om något som har hänt Eleven beskriver enkelt sin familj, sin bostad, sin skolmiljö Eleven deltar aktivt i samtal om välkända ämnen och sysselsättningar
Det finns en viss struktur i berättelsen Eleven beskriver enkelt andra människor, deras upplevelser och erfarenheter Lyssnaren förstår budskapet trots vissa uttals- och grammatiska fel Eleven använder ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter
Det finns en tydlig struktur i berättelsen Eleven anpassar sin berättelse till olika mottagare Eleven samtalar kring olika berättelser och ämnen av direkt intresse och kan anknyta till egna erfarenheter Eleven är medveten om modersmålets ljud, uttal och
Läsförståelse
Eleven urskiljer vissa bokstäver Eleven läser stavelser och enkla ord
Eleven kan alfabetet (med undantag för vissa språk) Eleven läser enstaka ord, enkla uttryck och meningar
Eleven läser enkla texter, t.ex. berättande, beskrivande, poetiska, förklarande Eleven förstår huvudinnehållet och samtalar om det efter egen läsning med hjälp av stödfrågor Eleven skiljer mellan poetiska och berättande texter
Eleven läser med viss flytt och rättar sig själv vid högläsning Eleven känner igen texternas uppbyggnad och kan återberätta efter egen läsning
Skriftlig produktion
Eleven kan sambandet mellan ljud och skrivtecken Eleven kopierar ord
Eleven skriver sitt namn, enkla ord, korta meningar
Eleven skriver enkla texter Eleven förstår vikten av ordföljd, interpunktion och vissa skrivregler
Eleven skriver olika typer av texter, stavnings- och grammatiska fel kan förekomma Eleven använder ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter Eleven känner till vissa skillnader i ordföljd, interpunktion i jämförelse med svenska
Kultur och samhälle
Eleven känner till något av modersmålets sagor, sånger, dikter, lekar, musik Eleven känner till något av traditioner och högtider i området där modersmålet talas
Eleven känner till flera sagor, sånger och dikter Eleven känner till viktiga traditioner och högtider
Eleven kan återberätta något från sagor, sånger och dikter Eleven berättar något om traditioner/högtider i hemmet
Eleven kan några sagor, sånger och dikter Eleven berättar om traditioner och högtider i hemmet och kan jämföra dessa med svenska seder
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: