Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten år 4

Skapad 2017-02-09 12:20 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
I det här området arbetar vi med vattnets förekomst, sammansättning, egenskaper och användning på olika sätt.
Grundskola 4 Fysik Kemi NO (år 1-3)
Vatten behövs för allt levande på jorden, det finns överallt och i olika former, men vad är vatten och var kommer det ifrån?

Innehåll

 Arbetssätt

- Vi kommer att använda läroboken "Koll på NO"

- Diskutera och göra uppgifter kopplade till texterna.

- Se på film

- Göra enkla experiment och undersökningar

- Skriva och göra egna anteckningar

 

Kunskaper

Viktiga ord och begrepp att kunna förklara

Sötvatten, Saltvatten

Atom ,Molekyl

Kretslopp

Syre, Väte

Form, Fast, Flytande, Gas, Ånga

Smälta

Avdunsta

Kondensera

Stelna

Ytspänning

kokning

nederbörd

Du ska kunna:

- veta vad en vattenmolekyl består av

- känna till vattnets olika former

- beskriva vattnets kretslopp

- veta att vissa ämnen kan lösas i vatten

- berätta var vattnet i kranen kommer ifrån

- veta något om hur människan kan påverka vatten och luft

 

Utvärdering/bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga

- att arbeta självständigt och ta ansvar för ditt arbete

- att förklara samband och processer med hjälp av ord och begrepp som hör till ämnet

- att utföra enkla experiment och undersökningar

 

Du kommer att få redovisa dina kunskaper genom att delta i samtal och diskussioner i klassen samt ett skriftligt test. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6

Matriser

NO Fy Ke
Vatten år 4

På väg mot målet
Godtagbara kunskaper
mer än godtagbara
Vattnets kretslopp
 • Ke  4-6
Du kan rita och förklara kretsloppet på ett enkelt sätt
Du kan rita och förklara kretsloppet på ett enkelt sätt och använder ord och begrepp kopplade till processen.
Vattnets former
 • Ke  4-6
Du känner till och kan namnge vattnets tre olika former
Du känner till och kan namnge vattnets tre former samt berätta om deras egenskaper
Ord och begrepp
 • Fy
Du kan använda de flesta av orden och begreppen för att beskriva och förklara förklara samband i naturen och samhället
Du kan använda alla orden och begreppen för att beskriva och förklara förklara samband i naturen och samhället
Experiment och undersökningar
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
 • Ke  4-6
Du kan göra enkla undersökningar och experiment och dokumentera dem i text och bild.
Du kan göra enkla undersökningar och experiment och dokumentera dem i text och bild. Du kan jämföra dina och andras resultat och föra enkla resonemang om likheter och skillnader samt vad det kan bero på.
Hållbar utveckling
 • Fy  4-6
 • Ke
Du kan ge något exempel på hur människor kan påverka vatten och luft och några konsekvenser av det.
Du kan ge flera exempel på hur människor kan påverka vatten och luft och några konsekvenser av det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: