Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teamplan - sirius vt-17

Skapad 2017-02-09 12:48 i Djupedals förskola Partille
Denna mall utgår ni ifrån att när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola

Öjersjö förskolor

Där det goda lärandet och det goda mötet står i centrum

Vi fyller varje barns tid på förskolan med lustfylld lek och lärande.

Detta gör vi genom personlig professionalism, värna om allas lika värde och se möjligheter framåt.

Vi möter varje barn och vårdnadshavare med glädje, nyfikenhet och kunskap.

Vi lär och utvecklas tillsammans och arbetar framåt mot nya möjligheter.

Vi skapar framtiden, och starten på det livslånga lärandet grundas hos oss

Innehåll

Analys - Var är vi?

Hjälpfrågor: Samlad beskrivning av nuläget. Till exempel utifrån den dokumentation som vi har. Var befinner vi oss i förhållande till de nationella målen inom utvecklingsområdet? Hur vet vi det? 

Just nu befinner vi oss i en inskolningsperiod. Vi går in i 4:e veckan och lär känna barnen och föräldrarna. Två barn är färdiginskolade. Två pedagoger är nya i huset och 1 pedagog kommer tillbaka från sin föräldraledighet. Vi i arbetslaget känner inte varandra sen innan och vi är också i en lära känna period. Vi har iordningställt en ny avdelning som har stått tom i ett halvår till en bra lärmiljö som är föränderlig. 

V 13,

Vi håller fortfarande på med inskolning och har en sista i april vad vi vet nu. Pedagogerna lär fortfarande känna varandra men har kommit en bit påväg. Vi erbjuder barnen olika aktiviteter så som vattenlek, skapande, utevistelse, promenader med mera. Vi har vart på skogsprpmenad samt vart på en lekplats, detta är något vi vill fortsätta med att utforska omvärlden. Barnen känns mer trygga nu coh lärt knna varabndra samt att pedagogerna har lärt känna barnen. Vi tar bilder på barnen i de olika aktiviteterna som stts upp inne på hemvisten. Vi har också gjort en grovplanering som vi håller oss till där vi exempelvis alltid har samling 09.15 med mera.

 

 

Målformulering - Vart ska vi?

Hjälpfrågor: Välj mål utifrån vår vision och er barngrupp när det gäller TRYGGHET, DELAKTIGHET OCH LÄRANDE från Lpfö 98/16 som ni ska arbeta med under detta läsår?  Vad händer i verksamheten när målet är nått? Hur ser vi det?  

Vi kommer att arbeta med att få barnen att känna sig trygga och att lära känna oss pedagoger. Att alla barn ska känna delaktighet i vår verksamhet och att bli självständiga, nyfikna och att våga prova på olika saker som de inte gjort innan ingår i deras lärande.

V13,

Vi fortsätter att erbjuda barnen olika aktiviteter, så som skapande, vattenlek, utevistelse, promenader med mera. Vi pedagoger arbetar med anknytning, omsorg och trygghet. Fortsätter att dokumentera.

 

 

Underrubrik 1

Strategi - Hur gör vi?

Hur fortsätter vi utmana barnen i det dom tycker är mest intressant? Med vilka frågor, vilket material, vilka "uppgifter"?

Observera barnen för att se vilka material som är intressanta och utifrån det skapa en bra och lustfylld lärmiljö. Erbjuda barnen många olika upplevelser, få utforska och uppleva olika aktiviteter så som färg, lera, playdoo, sång och musik, vattenlek mm

V13,

Vi fortsätter att se vad barnen är intresserade av och fortsätter att ge dem rätt verktyg så de kan komma vidare i sin utveckling. Fortsätta att göra lärmiljöerna lustfyllda och låta barnen utforska vidare. Vi vill även fortsätta att ge barnen många olika upplevelser.

 

Resultat - Hur blev det?

Hjälpfrågor: Vad ser vi? Vad visar barnen intresse för? Hur vet vi det? Vilka lärprocesser är barnen inne i?

Eftersom barnen inte pratar så får vi observera deras kroppsspråk. Vi märker om barnen tycker att någon aktivitet är extra kul. Det ser man på hela deras kroppsspråk. Barnen är inne i en lärakänna process då vi har nya inskolningar. Barnen visar intresse för hemvrålek, bygg och konstruktion så som duplo och tågbana, böcker.

V13,

Barnen har fått skapa mycket i ateljén och prova på olika material men mest "kladda" med färg, de har också fått göra handavtryck. Barnen visar intresse för att leka med tågbanan om det sitter en vuxen med dem. Hemvrån är också populär, detta anser vi att hemvrån är populär då barnen är är och leker mycket och lagar mat som vi sedan får smaka på, babblarna vill de gärna sjunga och dansa till. Vi fortsätter att vara ute på vår lilla gård och gå promenader.

 

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: