Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Creative Writing "Finish the story"

Skapad 2017-02-09 13:11 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Engelska
Creative Writing

Innehåll

Creative Writing: Finish the story

Uppdrag: Ni ska nu läsa/lyssna på en inledning till en kort berättelse. Texten får dock ett hastigt slut så det är ERT uppdrag att avsluta historien! Hur ska det gå för den stackars prinsessan?

Syfte: Vi ska använda oss av den grammatik vi precis har lärt oss och utmana vårt “creative writing”. Detta för att träna inför de skriftliga nationella proven.

Tid: Ni har 2 arbetspass innan lovet samt 3 pass vecka 9-10 (60min x5). Vecka 10 på torsdagen skall ni arbeta i Stjärnparen och ge varandra feedback på era kamraters texter.

Efter att ni har tagit till er av tipsen från era kamrater och gjort ev ändringar kommer ni att få  lämna in den färdiga texten för mig att läsa.

Förhållningsregler: ni får max skriva 2 sidor. Storlek 12 Times New Roman, enkelt radavstånd!

Inlämningsdatum/Deadline: v.10 torsdag kamratrespons. V.11 torsdag sista inlämningsdag.

Referenser/källor: grammatikstöttning: www.kimstudies.com & häftet på classroom.

Orginaltexten: http://www.stuartstories.com/activities/frogprincess.html

Arbetsgång:

  • Arbeta gemensamt med originaltexten , vi läser texten gemensamt så att ni får reda på vad berättelsen handlar om
  • Tränar på grammatik. Ni tränar på grammatiken för att både göra er säkrare till provet vecka 7 men även för att ni ska ha nytta av detta till er creative writing
  • Börja spåna på slutet, hur vill du att din berättelse ska sluta? Ska den sluta lyckligt? Ska den sluta olyckligt? Det är helt upp till dig!
  • Skriv färdigt
  • Kamratrespons - läs varadras texter och ge feedback på gramamtik och helhet (hänger texten ihop?).
  • Ändra texten utifrån feedback och lämna sedan in

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 9
 • Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
  En  A 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9

Matriser

En

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Språk
Du använder ett enkelt ordförråd och varierar språket något. En del felaktigheter förekommer i dina texter.
Du varierar ditt språk och har varierad meningsbyggnad. Enstaka felaktigheter förekommer i dina texter.
Du använder ett varierat språk, visar på ett stort ordförråd och använder en avancerad meningsbyggnad. Dina texter är till övervägande delen korrekta och innehåller få språkfel.
Du använder ett varierat språk, visar på ett stort ordförråd och använder en avancerad meningsbyggnad . Du använder dig av en grammatisk korrekthet och en personlig stil som gör att texten blir lätttillgänglig och intressant för mottagaren att läsa.
Grammatik
Du använder dig av ett relativt korrekt grammatiskt språk. Du har en del grammatiska felaktigheter. Du gör misstag som t.ex "I is" istället för "I am". Läsaren får anstränga sig för att förstå vad du vill ha sagt: använder "Where" istället för "were".
Du använder ett relativt korrekt grammatiskt språk där du gör enklare grammatiska misstag som att blanda ihop "then" och "than".
Du använder ett tydligt språk med få grammatiska fel. De misstag du gör påverkar inte läsaren i allt för stor utsträckning.
Struktur
Texten är inte styckeindelad.
Din text är löst indelad i stycken och det finns ett försök till att få ihop berättelsen till en sammanhängande text..
Du använder en tydlig struktur och delar in texten i stycken så att det blir lätt att läsa. Du försöker, och lyckas till största delen, att få ihop berättelsen till en sammanhängande text.
Du använder tydlig styckeindelning så att eleven lätt kan följa med i din berättelse. Du har en tydlig röd tråd genom din text så att berättelsens inledning och ditt avslut har en tydlig koppling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: