Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi

Skapad 2017-02-09 14:12 i Ede skola Hudiksvall
* Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion. * Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Ekonomi handlar om pengar. Det kan handla om ekonomin för en person, för en familj eller för ett helt land.

Ekonomi handlar om hur man tjänar pengar, var de kommer ifrån, och vad pengarna används till.

Innehåll

Mål för elev

 • Du ska förstå hur ekonomin för ett hushåll fungerar.
 • Du ska förstå hur samhällets ekonomi fungerar.
 • Du ska förstå och kunna använda grundläggande ekonomiska begrepp, t.ex. inkomst och utgift.
 • Du ska förstå varför pengar är så viktiga.
 • Du ska veta vad det ekonomiska kretsloppet är.
 • Du ska förstå hur vår konsumtion påverkar vår gemensamma miljö.

Innehåll

Ekonomiska begrepp.
Pengars betydelse, både för individen och för samhället.
Hushållets ekonomi, vilka vanliga inkomster och utgifter som finns.
Samhällets ekonomi, inkomster, skatter och utgifter.
Vad är en budget, hur och varför gör man en budget.

Genomförande

Vi ska arbeta med olika ekonomiska begrepp och titta på hur ett hushålls ekonomi kan vara uppbyggd.
Vi kommer att titta på hur samhällets ekonomi fungerar, och vilken betydelse skatter har och vad vi får för skattepengar genom exempel från verkligheten.


Du ska delta i diskussioner om ekonomiska frågor.
Du ska undersöka och reflektera kring vad i vårt samhälle som är beroende av skattepengar.
Du ska fundera över pengars betydelse för en individ, en familj och ett samhälle.

Redovisning

Redovisning sker med en sammanfattning av områdets centrala frågor där du får visa att du kan förklara områdets begrepp, kan jämföra med egna erfarenheter och kan se samband. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: