Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra och samband

Skapad 2017-02-09 17:33 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Jag arbetar med Prima Formula 6 och bedömer alla förmågor. Jag har även en avprickningslista där eleven ser om de kan de olika momenten eller behöver träna mer.
Grundskola 6 Matematik
Detta kapitel heter Algebra och samband.

Innehåll

 

När du är färdig med kapitel 3 ska du kunna

 • tolka och förenkla uttryck med bokstäver,
 • lösa enkla ekvationer,
 • upptäcka och använda mönster och samband,
 • använda strategier vid problemlösning.

 

Hur?

Vi använder Matematikboken Prima Formula som bas. Vi kommer att ha genomgångar, gemensamma övningar/aktiviteter, spela spel, arbeta i grupp, arbeta med laborativt material och även arbeta i boken, själv eller tillsammans med en klasskompis.

Detta kommer bedömas

Jag kommer att bedöma dig i hur du löser problem, där metoden för lösningen inte är given. Du ska också bedömas i hur du väljer och använder lämplig metod när du löser rutinuppgifter. Du ska använda ett matematiskt språk - kommunicera. Du ska kunna använda matematiska begrepp och se samband mellan begreppen. Du ska också kunna redovisa skriftligt på ett tydligt sätt och avgöra om svaret är rimligt (kan vara rätt) - resonera.

Jag bedömer dig på matematiklektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Algebra, kapitel 3

Algebra och samband

Kan
Behöver träna mer på
tolka och förenkla uttryck med bokstäver
lösa enkla ekvationer
upptäcka och använda mönster och samband
använda strategier vid problemlösning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: