Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Evolutionen - den naturvetenskapliga skapelseberättelsen.

Skapad 2017-02-09 19:47 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Arbetsområde i år 7 då man i andra ämnen läste om olika skapelseberättelser.
Grundskola 7 – 9 Biologi
Hur uppstod och utvecklades livet på jorden enligt den naturvetenskapliga förklaringsmodellen? Vem var Charles Darwin?

Innehåll

Vad ska du lära dig?

Att beskriva och förklara evolutionsteorin med relevanta begrepp.

 

Hur ska du lära dig?

- Läs och lär

- Begreppsträning

- Film

- Bokjobb  

- Diskussioner

- Genomgångar

Information, kommunikation och uppgifter kommer att finnas i Classroom.

 

Kunskapsredovisning:

Du kommer att få redovisa dina kunskaper om evolutionsteorin genom att beskriva/förklara hur en egenskap har lyckats slå igenom. Detta gör du genom att skapa en kort text. I texten ska du använda relevanta begrepp.

Du kommer också att få visa dina kunskaper när det gäller källkritisk granskning under lektionstid, genom att söka information från olika källor om naturvetenskapliga händelser. Du ska ange källor och tillsammans med dina klasskompisar granska era källor.

Vad ska bedömas?

Se matrisen!

 

Matriser

Bi
Evolutionsteorin - den naturvetenskapliga skapelseberättelsen

1 Underlaget ej fullständigt eller saknas
2
3
4
Begreppskunskap om evolutionsteorin.
Du har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och visar det genom att ge exempel och beskriva den med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om evolutionsteorin och visar det genom att förklara och visa på samband inom den med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och visar det genom att förklara och visa på samband inom den och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Kunskap att använda olika källor. Kunna ta ut relevant fakta och skapa en egen text.
Du kan använda naturvetenskaplig information från olika källor. Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa enkla texter med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda naturvetenskaplig informationen från olika källor. Du kan använda informationen på ett fungerande sätt för att skapa utvecklade texter med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda naturvetenskaplig information från olika källor. Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt och skapa välutvecklade texter med god anpassning till syfte och målgrupp.
Kunskap om att ange källor och om källkritisk granskning av källor.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: