Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den nya tiden - ett arbetsområde i historia

Skapad 2017-02-09 20:35 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola F

Innehåll

¤ TID: v.10-14

¤ MÅL: Att du ska kunna svara på de stora frågorna som är:

-  Vilka blev konsekvenserna, på både kort och lång sikt av:

  • Den vetenskapliga revolutionen?
  • Upptäcktsresorna?
  • Reformationen?                          

¤ HUR OCH PÅ VAD KOMMER BEDÖMNINGEN ATT GRUNDAS:

– Muntlig analys i grupp enligt ”rundabordsmodellen” om svaret på de stora

frågorna ovan,  (Uppgiften finns på sid.9-10)                        

 Till uppgiften finns kopplad bedömningsmatris där det tydligt framgår vilka kunskapskrav som krävs för de olika nivåerna.

Utöver de bedömningsuppgifterna bedöms givetvis också dina insatser på lektionerna. Dock endast om dina insatser är till din fördel. Man måste våga misslyckas för att utvecklas!

 ¤ VILKEN HJÄLP KOMMER DU ATT FÅ?

– Min, din egen och klasskamraters respons

– Läroboken

– Planeringshäftet/övningsuppgifter

– Mina PP/genomgångar/film

– Olika modeller t ex. analysmodellen och EPA-modellen

  VI KOMMER ATT ARBETA ENLIGT FÖLJANDE:

- Presentation av arbetsområdet.

-  Övning där jag kollar av er förförståelse om arbetsområdets centrala

  begrepp (sid.5).    

-  Genomgång/PP/filmklipp/häftet sid.11-13 och 20 – Den vetenskapliga revolutionen.

-  Övningsuppgift enligt EPA – Analys av den vetenskapliga revolutionen

  (sid.6)

 - Genomgång/PP/filmklipp/häftet sid.15 – Vasco da Gama finner sjövägen till Indien.

-  Genomgång/PP/filmklipp/häftet sid.16 – Christofer Columbus upptäcker Amerika/spanjorer och portugiser erövrar Amerika.

 -  Genomgång/PP/filmklipp/häftet sid.17-18 – Cortez erövrar Aztekernas rike i México.

 -  Övningsuppgift enligt EPA – Analys av upptäcktsresorna (sid.7).

 - Genomgång/PP/filmklipp/häftet sid.21-25 – Reformationen.

 -  Övningsuppgift enligt EPA – Analys av reformationen (sid.8).

- Förberedelse inför bedömningsuppgift (sid.9-10).

- Bedömningsuppgift

- Självvärdering – responssamtal på arbetsområdet.

 

¤ ARBETSOMRÅDETS CENTRALA BEGREPP ÄR:

 

Arbetsområdets viktigaste begrepp

Visa genom exempel eller sätt in begreppet i en mening för att visa att du

har förstått vad begreppet betyder

Den nya tiden

 

Vetenskapliga revolutionen

 

Renässansen

 

Astronomi

 

Nicolaus Kopernikus

 

Galileo Galilei

 

Kompass

 

Krut

 

Johann Gutenberg

 

Boktryckarkonsten

 

Leonardo da Vinci

 

Michelangelo

 

Upptäcksresa

 

Vasco da Gama

 

Koloni

 

Christoffer Columbus

 

Amerigo Vespucci

 

Hernan Cortez

 

Indianer

 

Azteker

 

Reformationen

 

Martin Luther

 

Påven

 

Protestanter

 

Katoliker

 

Uppgifter

  • Bedöningsuppgift "Den nya tiden" - muntlig uppgift i grupp enligt "rundabordsmodellen"

Matriser

Bedöningsmatris "Den nya tiden" - muntlig uppgift i grupp enligt "rundabordsmodellen"

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysförmågan
Du visar att du har grundläggande kunskaper om den vetenskapliga revolutionen, upptäckartiden och reformationen genom att du kan förklara någon konsekvens av var och en av dessa
Du visar att du har goda kunskaper om den vetenskapliga revolutionen, upptäckartiden och reformationen genom att du kan förklara några konsekvenser av var och en av dessa
Du visar att du har mycket goda kunskaper om den vetenskapliga revolutionen, upptäckartiden och reformationen genom att du kan förklara flera konsekvenser av var och en av dessa
Begreppsförmågan
Du visar att du förstår och kan använda mindre än hälften av arbetsområdets begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda ca hälften av arbetsområdets begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda mer än hälften av arbetsområdets begrepp.
Kommunikativa förmågan
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang när du resonerar om konsekvenserna av den vetenskapliga revolutionen, upptäckartiden och reformationen
Du visar att du kan föra utvecklade och relativ väl underbyggda resonemang när du resonerar om konsekvenserna av den vetenskapliga revolutionen, upptäckartiden och reformationen
Du visar att du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang när du resonerar om konsekvenserna av den vetenskapliga revolutionen, upptäckartiden och reformationen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: