Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - Genetik

Skapad 2017-02-09 21:07 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Ärftlighetslära, genteknik...
Grundskola 9 Biologi
Genetik - läran om ärftlighet Genteknik - möjligheter och faror

Innehåll

Innehåll på arbetsområdet Genetik:

- vårt biologiska arv
- arv och miljö
- gener och kromosomer, DNA
- hur anlag ärvs
- genteknik

 

Hur kommer du att lära dig?

Under arbetsområdet ges du förutsättningar att lära dig genom

  • Läs och lär
  • Begreppsträning
  • Film
  • Bokjobb
  • Diskussioner
  • Genomgångar

Du kommer under arbetsområdet att arbeta enskilt och i grupp.

Information och uppgifter kommer att finnas i Classroom

 

Kunskapsredovisning:

Skriftlig examination där du får chansen att visa dina kunskaper kring hur vi ärver.

 

Vad kommer att bedömas?

Se matris!

Matriser

Bi
Biologi - Genetik

1Underlag för bedömning saknas eller är knapphändigt
2
3
4
Begreppskunskap när det gäller ärftlighet.
Du har grundläggande kunskaper om ärftlighetslära och visar det genom att ge exempel och beskriva på det med viss användning av biologiska begrepp.
Du har goda kunskaper om ärftlighetslära och visar det genom att förklara och visa på samband med relativt god användning av biologiska begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om ärftlighetslära och visar det genom att förklara och visa på samband och något generellt drag med god användning av biologiska begrepp.
Kunskaper i att resonera kring olika tänkbara konsekvenser kring ärftlighet.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om ärftlighet och visar då på enkla samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: