Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation Årskurs 9 VT 2017

Skapad 2017-02-09 22:31 i Da Vinciskolan Ale
Vi kommer att studera hur människan kommunicerat med varandra genom historien. Du kommer även att få jämföra och fundera över vilka effekter en allt snabbare kommunikation innebär.
Grundskola 7 – 9 Teknik
Vi kommer att arbeta med att se vilka olika sätt människan har kommunicerat på genom tiderna. Hur har det påverkat samhället?

Innehåll

Vad ska vi lära oss:

 • Du kommer att lära dig om hur människan har kommunicerat genom tiderna, från röksignaler till dagens snapchat. Vad kommer sen?
 • Du kommer att lära dig om en dators olika delar och funktion samt hur den påverkat vårt samhälle
 • Du kommer att lära dig om internets utveckling samt hur samhället har påverkats
 • Du kommer att lära dig om mobiltelefonernas funktion och utveckling samt hur den påverkat vårt samhälle

Hur kommer vi att lära oss:

 • Genom att titta på film om kommunikation genom tiderna
 • Genom att i grupp ta reda på fakta om det område du tilldelats samt att spela in en film för att presentera vad ni kommit fram till
 • Genom att titta på filmerna som de övriga grupperna skapat

Hur du får visa vad du kan:

 • Vara på lektionerna och vara delaktig i alla moment
 • Genom att lämna in en film/grupp inom det område du tilldelats samt att presentera filmen för klassen
 • Genom ett skriftligt prov baserat på innehållet i filmerna som presenteras

Uppgifter

 • Skapa en faktafilm

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Kommunikation genom tiden

E
C
A
Beskriva förändring
Hur du kan beskriva och resonera kring hur kommunikationen har förändrats över tid.
För enkla och till viss del underbyggda resonemang
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Resonera kring drivkrafter
Hur du med exempel visar på drivkrafter bakom utvecklingen
För enkla och till viss del underbyggda resonemang
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Värdera konsekvenser
För resonemang om hur olika val av kommunikationslösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
För enkla och till viss del underbyggda resonemang
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: