Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP La Gastronomie FR9 VT17

Skapad 2017-02-10 08:16 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Vi arbetar med "La gastronomie" och lär oss ordförråd för att kunna förstå och tala om ingredienser, matvaror, dukning, handling och matlagning, på franska. Bon appétit!

Innehåll

Mål

Målet är att du ska kunna

 • ord för vanliga matvaror, handla mat, matlagningsverb
 • ord för måltider och dukning
 • användning av partitiv artikel för obestämd mängd
 • mått för en bestämd mängd av en ingrediens
 • förstå ett enklare recept
 • göra en presentation inom ämnet utifrån olika alternativ:
  - spela in en matlagningsprogram där du lagar mat
  - presentera franska maträtter eller
  - någon annan företeelse som tillhör matkulturen i Frankrike

 

Arbetets innehåll

Vi kommer att arbeta med

 • text och övningar i materialet FF4 och Ado 2 och 3
 • ordförråd
 • hörförståelse, Mission Cuisiner (UR)
 • läsförståelse
 • muntlig presentation

 

Arbetssätt och redovisning

 • Vi lär oss ord för att kunna nå målen (se ovan)
 • VI lär oss grammatik för att uttrycka oss korrekt inom ämnesområde
 • Du gör en presentation (se separat instruktion) : du pratar fritt med hjälp av stödord (utan att läsa en text). 
 • Du gör en kortare hör- och läsförståelse, samt en mindre skrivuppgift inom ämnet.

 

Bedömning

 • Muntlig redovisning: hur mycket du kan säga, ditt flyt och ditt uttal samt om innehållet är begripligt.
 • Skrivuppgift: förmågan att formulera sig i skrift inom ämnesområdet (ord, fraser, grammatik)
 • Hörförståelse (andras presentationer samt allmän hörförståelse)
 • Läsförståelse

Se matris nedan:Utvärdering - Svara på frågorna i kommentarsfältet under matrisen

 1. Avsluta meningarna:

  • I det här arbetsomrdået lärde jag mig ...
  • Det mest användbara jag tar med mig är ...
  • Den viktigaste saken som jag vill arbeta mer med är ...
  • En sak som jag inte är säker på är ...
  • Jag skulle ha fått ut mer av det här arbetsområdet om... 

   

 2. Gör en självbedömning av dina prestationer i matrisen nedan.

Matriser

M2
Kopia av Visad kunskap Franska M2 - vt 16

LYSSNA

På väg
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Lyssna och förstå
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.

LÄSA

På väg
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Läsa och förstå
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till.
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i texterna.
Du kan förstå det innehållet i enkla texter om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i texterna.

SKRIVA

På väg
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Formulera sig i skrift
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med fraser och meningar när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande när du skriver olika texter.

TALA OCH SAMTALA

På väg
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Formulera sig i muntliga framställningar och visa språklig säkerhet
Språkriktighet, ordförråd, variation.
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med fraser och meningar när du gör olika muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande när du gör olika muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande när du gör olika muntliga redovisningar.
Formulera sig i muntlig interaktion/ Samtala
Kommunikation, t ex tydlighet, uttal, flyt.
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar när du pratar med andra. Du anpassar dig också på något sätt till dem som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: