Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ta ställning

Skapad 2017-02-10 08:48 i Norgårdenskolan 7-9 Uddevalla
Uppgift tagen från nationella provet i kemi år 2013
Grundskola 9 Kemi Teknik
Att välja material till en förpackning utifrån naturvetenskaplig information.

Innehåll

Eleven skall skriva ett förlag där de rekommenderar ett av förpackningsmaterialen plast, aluminium eller papper. De skall i förslaget utgå från ett faktablad om de tre materialen. De skall förklara varför de rekommenderar valt material och motiveringen ska bygga på de fördelar och nackdelar som de tre materialen har utifrån aspekterna råvara, egenskap, energiåtgång vid framställning och möjlighet att återvinna.

 

Matriser

Tk Ke
Ta ställning utifrån naturvetenskaplig information

E
C
A
Använda naturvetenskaplig information
Genom att utgå från faktabladet om de tre materialen och fördjupa resonemanget med hjälp av egna kunskaper.
 • Ke  E 9
Använder den naturvetenskapliga informationen ur faktabladet som stöd i sin motivering.
Ta ställning
Genom att rekommendera ett av materialen plast, aluminium eller papper.
 • Ke  E 9
Tar ställning genom att rekommendera ett förpackningsmaterial.
Motivera ditt stälningstagande
Genom att förklara varför det material som rekommenderas är det bästa valet. Motiveringen ska bygga på de fördelar och nackdelar som de tre materialen har utifrån aspekterna råvara, egenskap, energiåtgång vid framställning och möjlighet att återvinna
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
 • Tk  E 9
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
 • Tk  A 9
Motiverar sitt ställningstagande utifrån en av faktabladets aspekter genom att: - uppge en fördel med det valda förpackningsmaterialet och - uppge en nackdel med något av förpackningsmaterialen.
Motiverar sitt ställningstagande utifrån två av faktabladets aspekter genom att: - jämföra två av de tre förpackningsmaterialen med varandra och - uppge för- och nackdelar med dessa.
Motiverar sitt ställningstagande utifrån två av faktabladets aspekter genom att: - jämföra alla tre förpackningsmaterialen med varandra och - uppge för- och nackdelar med dessa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: