Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kultur på Almdungen/Nyckelpigan

Skapad 2017-02-10 09:29 i Förskoleområde 13 Pysslingen
Förskola
Så här tänker vi kring kultur på Nyckelpigan och Almdungen!

Innehåll

Utifrån forskning

Skolverket, " Akkurat som Medusa" en studie o litteratur och kulturförmedling i förskolor( norsk), Spurkland,M. 2014 studien undersöker hur medveten och genomtänkt användning av litteratur och kultur kan förbättra barnens förståelse av text och språk. Dessutom undersöks hur det kan öka barnens kunskaper om olika levnadsförhållanden, uppfattningar och värderingar.

 

 

Mål (Förväntat resultat)

Att alla barn får kännedom om demokrati och alla människors lika värde

Målkriterie (hur ser vi att målet är nått, mätbart)

När vi ser att alla barn genom lärloggar, bloggar och pedagogiska planeringar fått en ökad förståelse för den demokratiska processen och deras lika värde samt känner trygghet genom inflytande

Syfte ( varför gör vi detta, beskriv barnens intressen och förmågor.)

För att öka förståelsen och kunskapen om: gruppkultur, traditioner, olika nationaliteter/familjekulturer, individkultur och finkultur

Metod ( hur gör vi? Material och aktiviteter för att utmana förmågor inom alla delar av lärandeindex).

Vi kommer att öva på förmågorna att exempelvis: skapa goda vanor genom att samvara i stor och liten grupp, ge barnen möjlighet till eget uttryck, samtala om och kring olika traditioner/länders kultur, fira födelsedagar för att uppmärksamma det enskilda barnet, främja barns nyfikenhet till olika språk genom att tillsammans lyssna på ex musik från olika kulturer/länder, titta på bilder som andra har gjort, läsa böcker, berätta klassiska sagor från olika kulturer, vara lyhörda som pedagoger och vara närvarande och inlyssnande för att uppmärksamma barnens olika uttrycksformer i all skapande verksamhet. Vi erbjuder olika skapande material så som lera, musik, instrument, färger och roll-lekmaterial.

Analys (hur blev resultaten? Vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika? På vilket sätt?)

Uppföljning (här ska pedagogen tillsammans med barnen reflektera över arbetet och prata om det vi gjort, var och en efter egen förmåga. Vi dokumenterar i barnens lärlogg).

Utvärdering (verktyg som går att använda är dokumentation, observation, reflektionssamtal med barnen, pedagogisk dokumentation mm.)

Utveckling (Hur går vi vidare? Vart ska vi).

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: