Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Socialt samspel

Skapad 2017-02-10 10:02 i Nolängens förskola Ale
Förskola
Att utveckla sociala färdigheter tillsammans med andra

Innehåll

Mål

 

 Våra mål är att:

- Skapa bra förutsättningar för lek 

- Möjligheter att utveckla sociala färdigheter tillsammans med andra

 

Kartläggning av barngruppen

Genom observationer i barngrupp kan vi se att barnen behöver stöttning i leken och det sociala samspelet. 

Vi behöver träna på att hantera konflikter och få redskap att lösa dem utan bråk.

Vi behöver hjälpa till att hitta till lek och aktivitet genom att underlätta och tydliggöra alternativ/material.

Omformulering av läroplansmål

 * Genom den fria leken utvecklar barnen sin sociala kompetens och med stöd av vuxna växer de med utmaningen att samspela med varandra och genom detta utvecklas även tillit till sig själv och sin egen förmåga.

* Genom att ge barnen trygghet i sin vardag vågar barnen upptäcka ny vägar och prova nya lösningar. 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi avgränsar och delar upp ytorna för att ge plats/möjlighet för lek.

Vi har delat upp lekhallen i flera avgränsade lekytor. Där vi ger möjlighet till olika aktiviteter som är mobila, då material /leksaker ligger i olika lådor. 

 

Vi arbetar med tydlig närvaro i leken både på golvet och vid borden.

- Genom att vara nära ger vi barnen redskap och hjälper dem med konfliktlösning.

- För att hjälpa till med konfliktlösningen så ställer vi frågor t.ex. "Hur hade man kunnat göra istället.

- Medveten närvaro där vi behövs mest

Använder vid behov sociala berättelser.

 

Vi värnar om leken genom att dela upp barnen och minska spring och förflyttningar som kan störa.

- Vi hjälper de barn som har svårt att hitta något att göra till lek.

- Vi värnar om den leken som fungerar genom att skapa ostörda utrymmen för lek. 

 

Vi samtalar med barnen om hur man är en bra kompis och dokumenterar tillsammans med barnen. 

- Starta upp kompis-väggen.

Vi gör en kompistavla med självporträtt.

Pratar i två grupper - Vad är en kompis?  - Hur är men en bra kompis?

Fångar bra kompisögonblick som vi kommenterar tillsammans med barnet och sätter upp på kompisväggen. 

                              

Uppföljning

Utvärdering

Analys och utveckling

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: