Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Presentation med digitalt hjälpmedel

Skapad 2017-02-10 10:10 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Konsten att tala så att andra vill lyssna.
Grundskola 6 – 9 Svenska
Prata kan ju de flesta, men kan du tala? Att hålla ett tal kräver mycket träning och mycket förberedelse. Talekonsten retorik har utvecklats under mer än tvåtusen år. Redan i antikens Grekland lärde man ut retorik i skolorna. Inom temat muntlig kommunikation får ni öva er på att bli goda talare som fångar publikens intresse med hjälp av ord, röst, kroppsspråk och digitala hjälpmedel (Keynote). Ni kommer också att få öva er i att lyssna på den som talar. En god talare är en god lyssnare.

Innehåll

Mål

Du ska:

 • utveckla förmågan att formulera dig och kommunicera i tal.
 • utveckla förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • använda ett digitalt medie som hjälpmedel för att planera och genomföra ett muntligt framförande
 • använda kroppsspråket för att understryka och förtydliga det du vill ha sagt
 • ge respons

Arbetets innehåll


-

Arbetssätt och redovisningsform

Ni kommer att förbereda ett muntligt framförande (skriva ett manus och göra en Keynote).

Du ska framföra en presentation med hjälp av din Keynote.


 

Visa din kunskap - Bedömning

När du gör din muntliga redovisning kommer du att bedömas efter:

- Hur du använder ord, röst och kroppsspråk för att ditt framförande skall bli intressant.
- Hur du har disponerat ditt framförande: början, innehåll, avslutning, sammanfattning
- Hur du har anpassat ditt språk till de som skall lyssna
- Hur väl du använder ett digitalt hjälpmedel som stöd för din presentation

(Se matrisen nedan) 

Reflektion

Hur tycker du att du har utvecklats i att stå framför publik och hålla genomtänkta redovisningar?

Blev du nöjd med dina framföranden?

Är du nöjd med din insats - har du följt instruktioner från läraren, arbetat på lektioner, fullföljt uppgifter, bett om hjälp när du inte förstått ?

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Svenska tala

Kommunikativ kvalitet

Ny nivå
Du läser innantill . Du behöver titta på publiken
Du kommer ihåg att se på publiken ibland, men flackar med blicken
Du har stabil ögonkontakt och riktar det du säger mot publiken.
Du engagerar publiken t.ex. genom att få dem att ställa eller besvara frågor
Du läser av publiken och anpassar framförandet därefter.
Du behöver tala starkare och tydligare för att höras
Du inleder starkt och tydligt men tappar styrka efter ett tag
Du talar starkt och tydligt
Du låter engagerad och kan variera styrka efter behov
Du varierar tempo och ton för att fängsla publiken
Kroppsspråk
Du behöver ge ett mer engagerat intryck.
Du verkar osäker på hur du ska stå och röra dig.
Du ser närvarande ut och står stadigt och säkert
Du ger ett engagerat intryck och kan använda dig av gester samt ändra kroppshållning för att förstärka budskapet
Du använder effektfulla gester och rör dig på ett medvetet och naturligt sätt
Du behöver tala lugnare/ med större flyt och variera din röst.
Du har svårlyssnade passager men rättar ibland till tempo och tonfall.
Du talar i lagom takt med betoningar som låter rätt
Du använder dig av pauser på ett passande sätt

Sammanhang och uppläggning

Ny nivå
Du inleder bara med ”Jag har om…”
Du försöker ha en inledning som kan få publiken att bli intresserad
Din inledning ger en översikt över föredragets huvudpunkter
Du har en tydlig inledning som får publiken med på noterna
Du bjuder på en passande inledning som ingen glömmer
Du saknar övertygande argument
Du har några argument som du behöver utveckla mer
Dina argument är välvalda men skulle kunna utvecklas
Dina argument är välvalda och välutvecklade
Dina argument är välvalda och välutvecklade samt presenteras på ett ändamålsenligt sätt
Efter några sekunder förstår alla att det är slut
Du säger ”Nu är det slut!” eller liknande
Du avrundar så alla förstår att det är en avslutning
Din avslutning sammanfattar dessutom innehållet
Du avslutar med en ”knorr” som ingen glömmer
Otydlig, du hoppar mellan olika saker
Du har en röd tråd som du oftast håller dig till
Du har en tydlig röd tråd från början till slut
Ditt föredrag är klart och tydligt strukturerat, och dess olika delar utgör en helhet

Språklig kvalitet

Ny nivå
Du använder enkla ord . Upprepningar och utfyllnadsord är vanliga.
Du har med svårare formuleringar
Du använder ord medvetet för att publiken ska förstå
Du använder ord varierat, förklarar svåra och specifika ord i sitt sammanhang
Ditt ordval är nyanserat
Du använder begrepp som du inte helt behärskar
Du visar ett visst sinne för underfundiga formuleringar och/eller humoristiska vändningar
Du fastnar i t ex ”eehm” och andra utfyllnadsord

Ny nivå
Digitalt hjälpmedel
Din keynote stöder inte din presentation.
Din keynote stöder delvis din presentation. Det är för mycket fokus när du växlar mellan bilderna och presentationen kommer av sig.
Din keynote har relevanta bilder som förtydligar din presentation. Din presentation störs lite när du växlar mellan bilderna.
Din keynote har relevanta bilder med tydliga rubriker som förtydligar och understryker innehållet i din presentation. Du växlar ledigt mellan bilderna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: