Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avstämning. Katthult januari 2017

Skapad 2017-02-10 13:33 i Tärningen stängd Haninge
Förskola
BAMSE. Vårt projektarbete med hjälp av sagofiguren Bamse.

Innehåll

 

Stämmer vårt syfte och mål med det fokus vi har i projektet i dag? Formulera eventuellt nytt syfte och mål.

Syftet med vårt projekt har varit att vi med hjälp av Bamse få in läroplanens  delmål på ett roligt och fantasifullt sätt. Vi upplever att syftet och vårt mål med projektet stämmer.

 

Hur förstår vi det barnen egentligen undersöker, se det som sker ”under ytan”? Vad är meningsfullt och vad kan vi lämna?

 Vi försöker lyssna och vara  lyhörda inför det barnen säger och gör och med hjälp av Bamse fördjupa oss i det. Under hösten har intresset varit mycket kring bygg och konstruktion. Så vi har undersökt detta på olika sätt genom att erbjuda olika material och sätt att konstruera och bygga på.   Vi ville också att vårt projekt skulle vara levande utomhus så vi undersökte hur man kunde bygga en koja till Bamse ute på vår gård. Vi har också regelbundet gått till ett skogs parti som vi kallar Bamses skog, där barnen bl.a. undersökt det som har med djur och natur att göra. Vi har fört en kommunikation med Bamse via en brevlåda där kommunikation och skriftspråket legat i fokus. Vårt projekt har böljat lite från det "ena till det andra" . Men med hjälp av sagofiguren Bamse och hans andra vänner Trull och farfar har projektet haft en röd tråd. 

 

Vad och hur tänker vi att barnen lärt sig?

 Att man med hjälp av sagofiguren Bamses värdegrund, hur man ska vara mot varandra, fokuserar hur vi kan förhålla sig mot varandra. Ta hänsyn, hjälpa varandra, hur man ska vara en bussig komps .m.m

Att man kan bygga och konstruera på många olika sätt och använda  många olika material, färdigt bygg och konstruktions material, naturmaterial och återvinningsmaterial. Med fantasins hjälp använda material till annat än det från början var meningen för. Konstruera och bygga både inne, ute, på gården och i skogen.     

Tittat närmare på olika småkryp och djur i skogen och på vår gård ( även silverfiskar !!!!!! inne) Upptäckt naturens årstidsväxlingar.   

Barnen har lärt sig skriftspråkets betydelse. Att känna igen/ skriva sitt namn, känna igen bokstäver och språkets kommunikativa möjligheter  genom att brevväxla med Bamse  och genom sagoböckernas betydelse.                                  

                                                                                              

 Hur har miljöer och material kunnat bidra till barnens lärande?
 

Genom att vi har ett tillgängligt och varierat utbud av material i vår miljö som barnen lätt tar till sig har de tillsammana med oss och sina kamrater kunnat utforska och få ett lärande. Vi har då och då bytt ut och ändrat i miljön och materialet för att följa barnens intressen. När ett intresse har varit i fokus har vi lagt till olika material inom det området och "jobbat" med det i våra olika grupper för att få ett mer fördjupat lärande/utforskande.

 

Vilket/vilka spår är mest intressanta att gå vidare med? Definiera och motivera era val.

Vi har redan börjat med skriftspråket och barnens intresse är fortsatt stort, så det är något vi vill fortsätta  med. Tex ändra lite mer i miljön och göra  "språkliga" tillägg och på andra sätt jobba vidare med språkliga aktiviteter.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: