Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendomen

Skapad 2017-02-10 13:46 i Almåsskolan Mölndals Stad
Detta är en mall med rubriker som används av alla ämnen i skolan. Den kopplas till matris för bedömning.
Grundskola 4 – 9 Religionskunskap
Nu är det dags för Judendomen!

Innehåll

Koppling till läroplanen - förmågor & centralt innehåll

Undervisningen

- Du ska kunna berätta om Judendomens uppkomst, symboler, heliga rum/platser, ritualer och regler. 

- Förstå hur man lever som jude/judinna dag och hur det influerar vardagen. 

-Du kommer få lära dig likheter och skillnader judendomen och kristendomen 

I undervisning kommer du att lära dig om... (Vad?)

-Judendomens uppkomst, symboler, heliga rum/platser, ritualer och regler. 

- Judendomens historia 

- Vad judendomen och kristendomen har för likheter och olikheter. 

- Hur unga judar/judinnor lever idag. 

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

- Ha föreläsningar och ta anteckningar

- Se filmer

- Läsa berättelser

- Ha diskussioner 

Bedömning

- Ni kommer få en skrivuppgift som kommer att göras på lektionstid. 

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt (Hur?)

- Genom att diskutera på lektionerna.

- Ställa frågor

- Komma med olika funderingar

- Det skriftliga slutuppgiften

Följande kommer att bedömas (Vad?)

Se matris!

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
    En  A 6

Matriser

Re
Ämnesmatris Religion åk 4-6

E
C
A
Aspekt 1
Kunskap om världens religioner.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du har baskunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan några religioner
Du har goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett utveclat sätt om likheter och skillnader mellan några religioner
Du har mycket goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett välutvecklatssätt om likheter och skillnader mellan några religioner
Ny aspekt
Kunskap om världens religioner
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt
Ny aspekt
Identitet och livsfrågor
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: