Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön Flagg VT 2017

Skapad 2017-02-10 13:54 i Tegelbrukets förskola Svedala
Förskola
Grön flagg VT 2017 Fröhusets förskola

Innehåll

Pedagogisk planering Fröhusets förskola

 

Upprättat den: 2017-02-07 av: Emelie Hultberg

 

 

Var är vi? (Nuläge/syfte)

I nuläget är barnen intresserade mycket av vår närmiljö och vi har valt att fokusera på ”Stad och Samhälle”. Vi kommer lägga fokus på Närmiljö, vår utegård och värdegrund.

 

Vart ska vi? (Mål, förmågor, vad vill vi se när vi har arbetat med området?)

Stad & Samhälle Vår stadsmiljö ska ge oss förutsättningar för ett bra liv och vara byggd på ett hållbart sätt. Hur ser ert närområde ut, hur lever ni där och hur skulle det kunna förbättras ur ett hållbarhetsperspektiv? Viktiga frågor att titta närmare på är t ex mötesplatser för ungdomar, lekplatser för barn, grönområden, kollektivtrafik och kulturell mångfald. Men även de estetiska dimensionerna som fint & fult och arkitektur är spännande.

 

 

      Våra prioriterade mål för Grön Flagg är att utveckla:

·       Vår utegård

·       Hur ser vår närmiljö ut?

Vilka lekplatser finns? Vad kan vi påverka positivt i vårt närområde? Isf på vilket sätt?

·       Hur är vi gentemot varandra och vår miljö?

 

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

·       utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

·       utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen

·        

 

Hur gör vi? (Planera/genomför/dokumentation/reflektion)

Vi planerar utifrån våra olika projekt på våra avdelningar. Här kommer vi knyta an de grön flagg mål till projekten, så att barnen upplever det meningsfullt.

För att kunna ha en handlingsplan på att grön flagg arbetet säkerställs, kommer vi ha:

·       Aktiviteter på avdelningarna

·       Promenader i vår närmiljö och välja en återkommande plats, för att se årstiderna och ta hand om  platsen, som varje avdelning valt ut. 

·       Barnens inflytande i fokus, vad är de intresserade av i deras närmiljö? Dokumentation här i unikum eller bloggen.

·       Grön Flagg möten (minst 2 st/termin)

·       Grön Flagg Råd

·       Återkoppling till de som är ansvariga för grön flagg,

·       Dokumentera det som ni arbetar tillsammans med barnen, när det i detta fall handlar om grön flagg.

·        

 

 

Hur blev det? (Utvärdering/Analys/Hur går vi vidare?)

 

 

 

 

Övrigt

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: