Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ångelstaskolan Favoritmatematik 1B, kapitel 3

Skapad 2017-02-10 16:09 i Ångelstaskolan Uppsala
Grundskola 1 Matematik
I det här kapitlet kommer du att träna på hur man ska tänka vid subtraktion med tiotalsövergång. Vi kommer även att träna på sambandet mellan addition och subtraktion.

Innehåll

Konkretiserade mål i arbetsområdet

 • Du ska kunna dela upp tal i talområdet 0-20.
 • Du ska kunna räkna subtraktion med tiotalsövergång i talområdet 0-20.
 • Du visar att du förstår strategin "gå till närmaste tiotal" t ex 13-5=13-3-2=10-2=8.
 • Du visar att du förstår kommutativa lagen dvs att 2+3=3+2.
 • Du känner till att det finns ett samband mellan addition och subtraktion, dvs 3+2=5 ger 5-2=3.

Vad ska bedömas

Vi kommer att bedöma dina kunskaper gällande tal i talområdet 0-20.

Vi kommer att bedöma dina kunskaper i subtraktion med tiotalsövergång i talområdet 0-20.

Vi kommer att bedöma dina kunskaper i att visa att du förstår sambanden mellan addition och subtraktion.

Hur ska undervisningen se ut/hur ska eleverna få öva

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar utifrån vårt läromedel Favoritmatematik 1B samt Mera Favoritmatemtik 1B. Du kommer att få arbeta självständigt och i par/grupp med olika typer av övningar.

Du kommer att få spela mattespel.

Hur ska eleverna få visa vad de kan

 • Genom att delta aktivt på lektionerna.
 • Genom diagnosen i matteboken. Den genomförs efter avslutat kapitel.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: