Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering VT - 2017

Skapad 2017-02-10 20:44 i Gudö förskola Haninge
Förskola
Kommunens gemensamma projekt "Att bygga Drömvär(l)den". FRÅN SPÅR I SNÖ TILL...

Innehåll

Kommunens gemensamma projekt  "Att bygga Drömvär(l)den".

 

FRÅN SPÅR I SNÖ TILL...

Barngruppens intressen, frågor, reflektioner och behov ligger som grund när vi pedagoger planerar för verksamhetens och projektets innehåll.

När vi ser tillbaka på höstterminen 2016 och sammanfattar den ser vi att barnen visat stort intresse för våra utflykter till skogen, detta visar sig genom att de pratar och diskuterar mycket om utflykterna till naturen både på förskolan och hemma. Barnen ser fram emot våra skogsdagar. Vi pedagoger har även sett positiva effekter i gruppen, vi ser att samspelet ökar, konflikter minskar och naturen väcker barnens nyfikenhet kring allt som djur och natur har att erbjuda. 

Inför vårterminen bestämde vi oss för att fortsätta besöka skogen vilket blev utgångspunkt för vårt projekt och vi kom snabbt in på spår efter julledigheten. I detta projekt belyser vi många delar av läroplanen. Spåren leder in oss på olika vägar i verksamheten där barnen genom reflektion och görande tillägnar sig kunskaper så som: matematiska begrepp, färg och form, jämförelser, igenkännande, samspel, nyfikenhet, lust att lära, återskapande, fin- och grovmotorisk utveckling, att se detaljer. De tillägnar sig även kunskaper i att reflektera och diskutera i grupp.

Genom projektet erbjuds barnen att arbeta med olika material och uttrycksformer så som tex. lera, sand, olika rittekniker och drama.

Vi vill även få in mer av digital teknik genom att använda lärplattor och datorer ihop med projektor. Barnen blir på detta sätt delaktiga i våra dokumentationer tex. genom att själva fota och dokumentera i projektet samt reflektera i grupp och enskilt.

Bygga Drömvär(l)den" - I vårt projekt har vi just nu valt att fokusera på tre av kommunens målområden. 1: Kreativitet och fantasi. 2: Ett lugnare tempo. 3: Den moderna barndomen.

Genom att dela barnen i två delar när vi arbetar med vårt projekt skapar vi förutsättningar för ett lugnare tempo, vilket ger våra barn mer tid för reflektion och större plats i gruppen.

Vi tar med material och inspiration från skogen som vi arbetar vidare med i vår skapande verksamhet, där barnen arbetar kreativt och använder stor fantasi både i vår ateljé och när vi arbetar med drama.

Vi tänker att vi får med två delar kring modern barndom i vårt projektarbete. Dels genom att använda digital teknik i pedagogiskt syfte tillsammans med barnen, dels genom att låta barnen vara i och uppleva naturen. Vi tror att dagens barn mer sällan besöker skog och mark tillsammans med sina familjer och vill därför vara ett komplement till hemmet genom att erbjuda detta i vår verksamhet.

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: