Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Superheroes

Skapad 2017-02-10 22:06 i Långåsskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 5 Engelska
You are a superhero! Tell me about your super powers, your life and your enemies!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska under arbetet med "Superheroes" få utveckla din förmåga att formulera dig i tal och skrift. Du ska få utveckla förmågan att anpassa ditt språk till olika mottagare, syften och sammanhang. 

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna: 

-formulera dig muntligt och skriftligt så att andra förstår dig. 

-bearbeta dina presentationer så att de blir tydliga och varierade. 

-föra dialoger med andra på engelska och då använda dig av fraser och meningar så att det blir ett sammanhängande samtal. 

-skriva olika texter med ord, fraser och meningar, som är riktade till en mottagare

Undervisning och arbetsformer

Du kommer under arbetet med "Superheroes" få skapa en egen superhero. Du ska få beskriva utseende och personlighet, berätta om hur du bor och hur en dag i ditt superheroliv kan se ut. Du kommer att få jobba både muntligt och skriftligt. Du kommer få träna på olika strategier för hur du kan hitta ord som du inte är säker på och hur du kan omformulera dig. Ditt arbete kommer att redovisas i en film och i texter. 

Under arbetets gång kommer vi att jobba med självbedömning och kamratbedömning för att bearbeta och utveckla texterna. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  A 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: