Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En Podd om musik / år 8

Skapad 2017-02-11 08:16 i Linnéaskolan Uddevalla
Grundskola 8 Musik
Målet och syftet är att du i detta arbetsområde utveckla dina: • Kunskaper kring konstmusik från olika epoker och instrument. • Din förmåga att samtala, analysera och jämföra musik • Använda digitala verktyg för inspelning och skapande

Innehåll

Arbetet riktas mot följande delar ur Centralt innehåll / LGR 11

 

Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.

Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.

Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.

 

 

Arbetetsområdets delar:

 

1:  Konstmusiken under Barocken, Wienklassicismen och Romantiken

Lektionspassen: gemensamma genomgångar av fakta och exempelmusik.

Läxor: Läsa faktatexter med instuderingsfrågor. Ett sammanfattande skriftligt läxförhör.

 

2:  Använda musikprogram på dator för inspelning av en Podd innehållande fakta om musiken.

Lektionspassen: Gemensam genomgång av funktioner och användning av musikprogram.

Skapa musik för jingel eller vinjett.

 

Arbetsuppgift:

Spela in en Podd där du berättande pressenterar fakta och analys om några musikexempel från Barocken, Wienklassicismen eller/och Romantiken

Följande delar ska vara med i Podden:                                                                                                                                  

Du väljer totalt två musikexempel från två olika tidsepoker. 

Du berättar fakta om de båda kompositörerna till musikexemplen.                                                                    

Du berättar om musikexemplen, i vilka sammanhang, skillnader och likheter du tycker finns mellan dem.                                                                  

Du berättar fakta om några av de instrument som används.                                                                                                 

I denna Podd finns också musik du själv skapat i form av inledande vinjett eller jingel.

 

 

 

 

Info och datum för läxor, läxförhör, inlämningsdatum för Podd läggs ut i googlekalendern och i classroom.

Matriser

Mu
Kunskapskrav i musik

8. Musikskapande
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.

Analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang

12. Musikens sammanhang
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
13. Musikhistoria och genrekunskap
Eleven kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Eleven kan i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Eleven kan i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
14. Instrument-kunskap
Eleven kan med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Eleven kan med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Eleven kan samt med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: