Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä VT 17 MA JOURNÉE / MA SEMAINE 8 LJ

Skapad 2017-02-12 10:40 i Klostergårdskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Parle de ta journée !

Innehåll

Mål för elev

  • Du ska kunna berätta om en dag/en vecka i ditt eller någon annan persons liv.
  • Du ska kunna använda reflexiva verb i presens.
  • Du ska kunna använda negationer.

 

Innehåll

Vi arbetar med att tala, skriva och samtala.

Genomförande

Vi läser och arbetar med kapitel 6 i Bon Voyage. 

Vi går igenom hur reflexiva verb och negationer används på franska. 

Vi samlar idéer till vad du kan berätta om i din text, bland annat genom att titta på två korta inspirationsfilmer samt lyssna på ungdomar som berättar om sina dagar.

Du presenterar din dag muntligt utifrån bilder.

 

Bedömning

Du visar att du lärt dig ämnesområdets ordförråd och grammatik genom att göra läxförhör samt en muntlig presentation av din dag. 

 

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna … utveckla sin förmåga att formulera sig i tal och skrift. 

Matriser

M2
MA JOURNÉE

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Begriplighet
Du förmedlar ett innehåll, på ett sådant sätt att en fransktalande förstår utan större problem.
Du förmedlar ett innehåll och är tydlig på ett sådant sätt att en fransktalande förstår utan större problem.
Du förmedlar ett innehåll väl och har inga problem att göra dig förstådd på målspråket.
Innehåll
Du uttrycker dig enkelt och kortfattat. Du använder nya ord och grammatik som tillhör arbetsområdet.
Du uttrycker dig med sammanhang. Du använder många nya ord, uttryck och grammatik som tillhör arbetsområdet.
Du uttrycker dig utförligt med flera detaljer. Du visar ett stort ordförråd för temat och kan variera språket.
Uttal och intonation
Du gör en del uttalsfel, vilket ibland försvårar begripligheten. Satsmelodin har också brister (t.ex. låter det svenskt eller entonigt).
Du gör enstaka uttalsfel, men de stör inte begripligheten. Din intonation påverkas till viss del av svenskan.
Du har ett korrekt uttal. Din intonation närmar sig målspråkets.
Flyt
Meningarna blir längre men du tvekar vid flera tillfällen.
Du tvekar vid enstaka tillfällen. Du har förmåga att rätta dig själv. Du använder en del bindeord, t.ex. och, men.
Du har bra flyt med naturliga pauser. Du kan binda ihop meningar med olika slags bindeord, t.ex. och, men, eftersom, däremot.
uttrycka sig muntligt
enkelt och begripligt
enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: