Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 9 vt 17

Skapad 2017-02-12 14:31 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Matematik
geometri

Innehåll

Planering Geometri – åk 9

Syfte och mål:

I detta avsnitt ska du kunna arbeta med att:

 1. Använda olika area- och volymenheter.
 2. Beräkna omkrets av månghörningar och cirklar.
 3. Se spegel och rotationssymmetri hos olika figurer.
 4. Använda likformighet och samband med skala.
 5. Beskriva prismor, cylindrar, pyramider, koner och klot samt kunna beräkna volymen på dessa föremål/kroppar.
 6. Lära dig Pythagoras sats och använda den för att lösa olika problem.

Bedömning:

De kommer att öva, utveckla och bedömas på samtliga förmågor (Problemlösning, Resonemang, Kommunikation, begrepp och metod)

Du kommer att bedömas under diskussioner i klassrummet och på ett prov fredagen vecka 12 (13).

Veckoplanering:

Vecka

Tisdag 9A 9B

Tisdag 9B, Torsdag 9A

Fredag 9A 9B

9

Bryggan: Pythagoras sid 63

Formula: Stencil 30 rätvinkliga trianglar, sid 178-179

Fördjupning: Pythagoras sid 178-179 + 226

 

Bryggan: vinklar och vinkelsumma sid 42-44

Formula: Stencil 30 rätvinkliga trianglar, sid 178-179

Fördjupning: Pythagoras sid 178-179 + 226

 

Fokus Genarp

10

Mentor.se

 

Bryggan: Trianglar, Fyrhörningar och omkrets: s.45-47

Formula: stencil 31 Omkrets och area 1

Fördjupning: Omkrets och area 201-204

 

 

Bryggan: Cirkelns omkrets och area av rektanglar, trianglar och cirklar Räkna s.48-51

Formula: stencil 32 Omkrets och area 1

Fördjupning: Omkrets och area 201-204

 

 

11

Bryggan: Area av rektanglar, tringlar och cirklar sid 52 -56

Formula: Stencil 33 - Area och volymenheter

Fördjupning: Stencil 33 - Area och volymenheter

 

Bryggan: Symmetri och likformighet Räkna s.64-66

Formula:  Symmetri och likformighet sid 205-208

Fördjupning:  Symmetri och likformighet sid 205-208

 

NP Svenska

12

Bryggan: Volymenheter och volymen för ett rätblock sid 67 – 71.

Formula: stencil 34 Volym och begränsningsarea

Fördjupning: Volym geometriska kroppar sid210-212

 

Bryggan: Volym geometriska kroppar 72-73

Formula: stencil 35 volym av en cylinder

Fördjupning: Volymen av en cylinder och mantelarea 213-214

 

 

Bryggan: Volym geometriska kroppar 72-73

Formula: stencil 35 volym av en cylinder

Fördjupning: Volymen av en cylinder och mantelarea 213-214

 

13

Bryggan: Repetitionshäfte

Formula: stencil 36 Volymen av pyramid, kon och klot.

Fördjupning: Volymen av pyramid, kon och klot 228-231

 

Prov 9A

9B

Bryggan: Repetitionshäfte

Formula: stencil 36 Volymen av pyramid, kon och klot.

Fördjupning: Volymen av pyramid, kon och klot 228-231

 

Prov 9B

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematikmatris åk 7-9

Betyg F
-->
Betyg E
-->
Betyg C
-->
Betyg A
Problemlösning
formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Du har ingen egen idé för att lösa problemet.
Du har något förslag till en idé om hur man löser problemet men kan inte fullfölja.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du påbörjar slutsats utan matematisk förklaring (formulerar slutsats utan att visa var den kommer ifrån)
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt. Du har god förståelse och början till matematisk slutsats (formulerar slutsats som delvis bygger på matematiskt resonemang).
Du har god förståelse och formulerar slutsats med matematiskt bärande förklaring. Du kan lösa problem och kan välja en väl fungerande metod och för utvecklade resonemang om svarets rimlighet.
Du kan lösa problem i olika situationer genom att välja goda strategier och en väl fungerande metod. Du för välutvecklade resonemang om tillvägagånssätt och svarets rimlighet. Du kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Begrepp
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Du saknar kunskaper om majoriteten av de matematiska begreppen.
Du har vissa kunskaper om matematiska begrepp. Ditt matematiska språk är inte acceptabelt.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och du kan använda dem i välkända sammanhang.
Du kan föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och relationer mellan begrepp.
Du kan med ett väl utvecklat matematiskt språk förklara olika begrepp och relationer till andra begrepp.
Du har ett komplett och väl utvecklat matematiskt språk. Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och för välutvecklade resonemang kring relationer till andra begrepp.
Metod
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du kan inte lösa enkla rutinuppgifter.
Du kan med hjälp, hitta en metod för att lösa enkla rutinuppgifter.
Du väljer en i huvudsak fungerande metod (hittar en metod som gör att du kan lösa problemet, visar med enstaka exempel).
DU hitta flera metoder som gör att du kan lösa problemet.
Du väljer en ändamålsenlig metod (en metod som fungerar bra för att lösa det aktuella problemet).
Du väljer ut den metod som passar bäst till problemet. DU kan ge flera exempel eller flera olika representationer, t.ex. diagram, bilder, ord mm)
Du väljer en väl fungerande metod (du väljer ut den metod som passar bäst och du kan motivera ditt val).
Resonemang
föra och följa matematiska resonemang
Du för inget resonemang kring metod eller rimlighet.
Du försöker föra ett resonemang kring metod eller/och rimlighet.
Du för enkla resonemang kring val av metod och rimlighet i resultatet.
Du kan beskriva din metod och resonera kring någon för- eller nackdel med metoden.
Du kan se för och nackdelar med olika metoder.
Du kan jämföra någon för- eller nackdel mellan olika metoder
Du kan jämföra olika metoders för- och nackdelar med väl underbyggda matematiska resonemang.
Kommunikation
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Du lyssnar endast vid matematiska aktiviteter.
Du redogör endast för dina egna påståenden.
Du bemöter och argumenterar så att diskussionen till viss del förs framåt (bidrar med egna idéer och förklaringar någon gång). Du kan förklara din tankegång.
Du bidrar med egna idéer och förklaringar
Du bemöter och argumenterar så att diskussionen förs framåt, (tar del av andras argument och för diskussionen framåt). Du kan på ett tydligt sätt förklara din tankegång.
Du bemöter och argumenterar så att diskussionen fördjupas eller breddas. Du kan på ett effektivt sätt förklara din tankegång.
Du bemöter och argumenterar så att diskussionen fördjupas och breddas, (visar hög kvalitet i argumentation och resonemang). Ditt tillvägagånssätt är effektivt och ändamålsenligt gällande matematiska uttrycksformer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: