Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läslogg på valfri skönlitterär bok

Skapad 2017-02-12 14:49 i Tullbroskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 8 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
En läslogg handlar om vad som händer och har hänt i ditt medvetande under tiden du har läst.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 Se gröna punkter nedan

Bedömning - vad och hur

Vad?

Se centralt innehåll (lila) och kunskapskrav (blå) nedan

Hur?

Skrivande och inlämning av läsloggar för bedömning i kunskapstabellen här på Unikum

Undervisning och arbetsformer

Gamla exempel på läsloggar som tidigare elever har skrivit

Vid behov hjälp med att hitta en passande bok 

Egen läsning och skrivande

Fortlöpande information på Classroom

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: