Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP bosniska-Berättande texter 7-9

Skapad 2017-02-12 16:36 i Modersmål Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Vi kommer att läsa roliga och fantasifulla berättelser. Vi kommer att läsa en konstig berättelse. Det är en berättelse som överlevde jordbävning och ordföljden blir helt fel. För att kunna läsa en sådan kaotisk text måste vi först sätta allt i ordning.

Innehåll

LGR 11, del 1 - Skolans värdegrund och uppdrag

Ämne: Modersmål bosniskaSpråk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

 

 

Övergrippande mål och riktlinjer

Syfte

Centrallnnehåll

Konkretiserade mål

 1. Du lär dig att förstå syfte med berättande text
 2. Du lär dig om berättande textens struktur
 3. Du lär dig använda sammanlänkande ord
 4. Du lär dig använda rätt tidsord och tempus
 5. Du lär dig följa skriftspråketsregler
 6. Du lär dig använda språket för att skapa levande miljöer och spännade händelser.
   

Arbetssätt och arbetsmetoder

Gruppen/eleven läser, återberättar och dramatiserar olika spänningsberättelser och samtalar om vad det är som gör en berättelse spännande. 


Steg:

 1. Gruppen/eleven arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen spänningsberättelsens struktur (berättarkurvan).
 2. Eleverna arbetar med de språkliga drag som används för att skapa spänning, som vikten av att välja rätt adjektiv och beskrivande verb, tala till alla sinnen.
 3. Eleverna läser och analyserar några textavsnitt, skriver tillsammans med sin lärare korta avsnitt, där de övar på det de lärt sig på Steg 1 och 2.  

 4. Varje elev planerar och skriver på egen hand utifrån en bild en spännande berät­telse samt bedömer den tillsammans med mig.

 

Bedömningen

Dessa förmågor kommer att bedömas :
Förmågan att,,,,,,

 • förstå syftet med en berättande text 

 • kunna skriva en text med ett begripligt innehåll och en tydlig röd tråd 

 • kunna använda strukturen för en berättande text (spänningstext) 

 • kunna använda de språkliga drag som är typiska för en berättande text, som olika berättar­ 
tekniska grepp, ordval, meningsbyggnad m.m.

Hur ska du få visa dina förmågor?

 • Du visar dina förmågor i en individuellt skriven berättelse som jag och du sedan tillsammans bedömer med hjälp av en checklista.

 

Uppgifter

 • Berättande text- Valfri rubrik som hör ihop bilden.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9

Matriser

Ml
PP bosniska-Berättande texter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehål
Du skriver enkla texter. Dina beskrivningar innehåller inga eller få detaljer. .
Du skriver mer detaljerade texter vilket gör att läsning blir mer intressant.
Du skriver välutvecklade sammanfattningar utifrån dina källangivelser samt kopplar ihop egna referensramar och slutsatser som bygger på egna erfarenheter/situationer.
Du skriver enkla sammanfattningar som visar att du har förstått informationen du hittat.
Du skriver utvecklade sammanfattningar och drar egna slutsatser
Du skriver tydliga och bildrika texter vilket ger spänt i beskrivningarna. Texten blir lätt och levande.
Struktur
Du följer textens struktur.
Texten innehåller rubrik, inledning och allmänna upplysningar, därefter en rad händelser; och en tydlig avslutning
Du använder en väl fungerande strukturerad händelse med flöde. Du använder även citat.
Styckeindelning kan vara otydlig. Text uppbyggnaden går att följa. Källangivelse
Du använder styckindelning och delar upp din text i minst tre – fem paragrafer. Uppbyggnaden är tydlig och lätt att följa. Källangivelser.
Uppbyggnaden flyter lätt och ledigt. Texten lyfter och blir spännande. Källhänvisningar.
Ordförråd
Du använder mest vanliga ord. Orden upprepas i texten.
Du använder dig av mer avancerade uttrycksformer och synonymer. Det finns en del adverb och adjektiv.
Du använder metaforiska och idiomatiska uttryck som gör din text målande och levande. Du använder tidsadverb för att binda ihop texten effektivt.
Ny aspekt
Du använder ämnesrelaterat språk på ett fungerande sätt.
Du använder ämnesrelaterat språk på ett väl fungerande sätt.
Meningsbyggnad
Du skriver hela meningar med enkel uppbyggnad. Du använder rätt tempus (dåtid).
Du använder bindeord för att skriva mer utvecklade meningar.
Du skriver en text med god språklig variation det vill säga att du använder varierande satser och bindeord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: